Çevre ve Taşkın

Taşkın Koruma


Kuruluşumuz, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve etkinliğinin artırılması maksatlarıyla; yukarı havzalardaki erozyondan kaynaklanan ve akarsularla mansaba taşınan rüsubatın; yerleşim yerleri, taban tarım arazileri, depolama tesislerinde oluşturacağı zararların önlenmesine yönelik olarak taşkın ve rüsubat kontrolü konularında etütler yapmakta/yaptırmakta, buna yönelik projeler hazırlayarak uygulamaya koymaktadır.


Yatırım programı dahilinde Taşkın ve Rüsubat Kontrolü (TRK) amacıyla yürütülen risk ve zarar azaltma amaçlı yapısal faaliyetler kapsamında; akarsuların (nehir, çay, dere) üst havzalarında taşkın pik kontrolü amacıyla sel kapanları, mecra oyuntu ve stabilite problemleri, suyun zararlı etkilerine karşı enerji kontrolü ve yatak güzergahında şev kompanzasyonu sağlamak amacıyla sistematik ve münferit ıslah sekileri ile çok fazla rüsubat yükü ve taşınımı olan yerlerde de büyük miktarda rüsubat depolamak amacıyla tersip bentleri yapılmaktadır. .Devamı için tıklayınız....