Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı

 • Daire Başkanlığımız ile ilgili güncel bilgilere web sitemizden (http://takk.dsi.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
 • Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
 • Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
 • Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
 • Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
 • İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
 • Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
 • Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
 • İkmal Ve Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığımız, Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli kalite kontrol ve araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla 1958 yılında kurulmuştur. Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı, Ankara il merkezinden 22 km uzaklıkta, Esenboğa Havaalanı yolu üzerinde 56 hektarlık bir alana sahip site içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu sitedeki kapalı hizmet tesislerinin alanı: 25.500 m2’dir. Bu tesislere ilave olarak, 15 adet lojman, eğitim binası, konferans salonu, kütüphane, atölyeler ve yemekhane binası bulunmaktadır.

Çalışmalarında 2002 yılından itibaren “TS EN ISO 9001: 2000 Kalite yönetim sistemleri – Şartlar” standardını uygulayan Daire Başkanlığımız, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardına göre 2002 yılında başladığı deney ve kalibrasyon işlemlerindeki akreditasyon sayısını 2017 yılı itibariyle 703 adet deney ve 10 adet kalibrasyon işlemleri olmak üzere toplam 713 adet deney ve kalibrasyondan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon çalışmaları her yıl kapsam genişletme şeklinde devam edecektir.

Daire Başkanlığımızda yapılmakta olan çalışmalar ana başlıkları itibariyle aşağıda verilmiştir:

 • Hidrolik yapılarda karşılaşılan sorunları fiziksel ve matematiksel modelleme yöntemleri ile çözümlemek ve araştırma yapmak,
 • DSİ uygulamalarında kullanılan çeşitli yapı malzemeleri üzerinde fiziksel, mekanik, petrografik ve benzeri deneyler ile araştırma çalışmaları yaparak projeci ve uygulayıcı birimlere teknik destek sağlamak,
 • Her türlü yapı malzemesini kimyasal yönden incelemek,
 • Göl, akarsu ve yeraltı sularının kimyasal olarak kalitelerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak,
 • DSİ birimlerinin zemin mekaniği ve temel mühendisliği konularında karşılaştığı sorunları deneysel çalışmalar ile çözümlemek ve araştırma çalışmaları yapmak,
 • Yeraltı ve yerüstü sularını radyoaktivite yönünden incelemek,
 • Hidrolojik ve hidrojeolojik etüt ve araştırmalarda karşılaşılan sorunları çevresel izotoplar kullanarak çözümlemek,
 • Bölge laboratuvarları test cihazlarında ve mulinelerde bakım onarım ve kalibrasyon çalışmalarını yürütmek,
 • Kalite kontrol çalışmalarında görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerini (kurs, seminer, sempozyum v.b.) gerçekleştirmek,
 • DSİ Projelerinin uygulanması safhasında, Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili konularda yerinde gerekli kontrolleri yapmak.

Başkanlığımız laboratuvarlarında deneyler; başta Türk Standardları (TS) olmak üzere, Avrupa Normları EN (European Norm) ve Amerika Malzeme Test Kurumu ASTM (American Society of Testing Materials) tarafından yayımlanan standardlara uygun olarak yapılmaktadır. Talep edilmesi halinde diğer standardlara uygun deneylerin de yapılması laboratuvar imkanları dahilinde mümkündür.


TelefonFaksE-Posta
0 312 454 38 000 312 454 38 05 takk@dsi.gov.tr