Tarım

Sulama

Türkiye'nin 78 milyon hektar olan yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte birini teşkil eden 24 milyon hektaralan ekilebilir tarım arazisi olup, bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiştir. Ülkemizde halen, ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarım alanının yaklaşık % 81,9’u sulanabilmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü; kuruluşundan günümüze kadar 8,5 milyon hektar tarım sahasının yaklaşık % 54,9’unu suya kavuşturmuştur. 4,67 milyon hektar olan bu alan, ülkemizin toplam tarım alanının (24 milyon hektar) yaklaşık %19,4’ünü oluşturmaktadır. 2022 yılı sonu itibarıyla ülkemizde sulamaya açılan alan diğer kurumlarca sulamaya açılan alanlarla birlikte toplam 6,96 milyon hektara ulaşmıştır....Devamı için tıklayınız....