Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

  • Yazılım Uygulama ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
  • Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü
  • Teknik Destek, Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
  • Haberleşme Şube Müdürlüğü
  • Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
  • İhale Tatbikat Şube Müdürlüğü
  • Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  • İdari İşler Şefliği


Görev ve Sorumluluklar

DSİ Genel Müdürlüğü’nün yazılım ihtiyaçlarının tespit edilmesi, yazılımların üretilmesi, bakımlarının yapılması, veritabanlarının yönetilmesi, kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımların ve proje danışmanlık hizmetlerinin alınması için gerekli çalışmaların yapılması ve işlem süreçlerinin takip edilmesinden, DSİ’nin ihtiyacı olan sistemlerin, ağ cihazlarının ve veri iletişim hatlarının temin edilmesi ve işletiminden, Genel Müdürlükte mevcut bulunan tüm bilgisayarlara teknik destek hizmeti sağlanması, kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi ve Bölge Müdürlükleri ile koordinasyonun sağlanması, coğrafi bilgi sistemleri ve haberleşme uygulamaları çalışmalarından sorumludur


TelefonFaksE-Posta
0 312 454 54 000 312 454 54 05teknoloji@dsi.gov.tr