Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

  • Etüt Şube Müdürlüğü
  • Karst Araştırması Şube Müdürlüğü
  • Su Sondaj Şube Müdürlüğü
  • Planlama, Projelendirme ve Tahsis Şube Müdürlüğü
  • Çevre Jeolojisi Şube Müdürlüğü
  • Makina ve Elektrik Şube Müdürlüğü
  • Jeofizik Etütler ve Cihazlar Şube Müdürlüğü
  • İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  • İdari İşler Şefliği