Teknik Şartnameler

Başlık Tarih
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20090612 14.10.2014
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme İşi Teknik Şartnamesi_R01_20200615 24.09.2020
Asfalt Beton Çekirdek Teknik Şartnamesi_R00_20201019 20.10.2020
Aydınlatma-Topraklama-Yıldırımdan Korunma-Yangın İhbar Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Baraj Ölçüm Cihazları Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20190627 03.07.2019
Borulu Sulama Şebekesi Sanat Yapıları İşletme ve Bakım Talimatı_R00_20196027 06.12.2019
Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R01_20180706 09.07.2018
Boya İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20140827 05.09.2014
Cebri Boru İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Delgi Ve Enjeksiyon İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 (07.11.2012 tarihinden itibaren kullanılmayacaktır.) 21.02.2014
Demir İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi ve Rehberi_R01_20170216 08.05.2017
Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Drenler Ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Generatör İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Geosentetik Bariyerler İçin Teknik Şartname_R01_20120912 02.05.2014
Geosentetik Bariyerler İçin Teknik Şartname_R02_20141208 08.12.2014
Geotekstiller Ve Geotekstille İlgili Mamuller için Teknik Şartname_R00_20141208 08.12.2014
Geosentetik Bariyerler Genel Teknik Şartnamesi_R03_20210317 17.03.2021
Geosentetik Bariyerler Genel Teknik Şartnamesi_R04_20210908 08.09.2021
Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20070417 21.02.2014
Hidrojeolojik Etüt Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Hidrojeolojik Etüd Teknik Şartnamesi_R01_20190527 27.05.2019
Hidrometrik ve Meteorolojik Ölçüm Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20221011 01.09.2022
İçme Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini Projesi Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
İçme Suyu Arıtma Tesisi Elektro Mekanik Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
İçmesuyu Arıtma İşleri (Proses) Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
İçmesuyu Boru Hatları Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
İçmesuyu Dezenfeksiyon Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
İdari Ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Isıtma Havalandırma Ve Klima Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Islah Ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Izgara Ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R00_20110825 12.06.2014
Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R01_20160111 11.01.2016
Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R00_20160513 16.05.2016
Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R01_20200908 21.10.2020
Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430 21.02.2014
Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Malzemeleri İdare Tarafından Temin Edilen Sulama Şebekeleri İnşaatı Uygulama Genel Teknik Şartnamesi_R00_20160817 19.08.2016
Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Pompa İstasyonu Proje Yapımı Teknik Şartnamesi_R01_20201224 26.12.2020
Prefabrike Betonarme Yapı Elemanları İle İlgili Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Proje Tanıtım Dosyası Ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R01_20201224 26.12.2020
Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R02_20210913 13.09.2021
Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) İnşaat Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R02_20211207 07.12.2021
Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20171201 01.12.2017
Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R01_20180603 04.06.2018
Su Sondajı Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Su Sondajı Teknik Şartnamesi_R01_20110509 10.12.2014
Sulama Şebekesi İnşaatı Genel Teknik Şartnamesi_R00_20160817 19.08.2016
Sulama İnşaatı İşleri Kapsamında Yapılacak İşletme, Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi (24 Ay)_R00_20160817 19.08.2016
Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi devreye Alma Teknik Şartnamesi_R01_20170227 06.03.2017
Sulama İnşaatı İşleri Kapsamında Yapılacak İşletme, Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi (36 Ay)_R00_20160817 19.08.2016
Sulama Tesislerinde Sanat Yapıları İnşaatı Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Sulama Ve Drenaj Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Şalt Sahası Çelik Konstrüksiyonu Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Tarımsal Ekonomi Planlama Ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Taşkın Kontrol Duvarları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20180817 27.08.2018
Telefon, Anons Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi_R00_20121107 12.06.2014
Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi_R01_20160111 11.01.2016
Terfi Merkezi İnş E+M Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Terfi Merkezi Proje Yapım Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Toprak Sınıflaması Teknik Şartnamesi_R00_20200615 24.09.2020
Türbin Ve Giriş Vanası Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Vana İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Vinç İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20150817 21.08.2015
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Şartnamesi_Değişen Metin_20160209 01.03.2016
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik Şartnamesi_R01_20190115 17.01.2019
Zemin Ve Kayaçlarda İyileştirme Ve Güçlendirme İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014
Zonlu Toprak Ve Kaya Dolgu Barajlar İnşaat Teknik Şartnamesi_R00_20061110 21.02.2014