Teknik Şartnameler

Güncel Şartnameler
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Genel Teknik Şartnamesi_R02_20231220
Asfalt Beton Çekirdek Teknik Şartnamesi_R00_20201019
Aydınlatma-Topraklama-Yıldırımdan Korunma-Yangın İhbar Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Baraj Ölçüm Cihazları Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20190627
Borulu Sulama Şebekesi Sanat Yapıları İşletme ve Bakım Talimatı_R00_20196027
Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R01_20180706
Boya İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20140827
Cebri Boru İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Çelik Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20240606
Demir İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi ve Rehberi_R01_20170216
Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Drenler Ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Generatör İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Geotekstiller Ve Geotekstille İlgili Mamuller için Teknik Şartname_R00_20141208
Geosentetik Bariyerler Genel Teknik Şartnamesi_R04_20210908
Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20070417
Hidrojeolojik Etüd Teknik Şartnamesi_R01_20190527
Hidrometrik ve Meteorolojik Ölçüm Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20221011
İçme Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini Projesi Teknik Şartnamesi_R00_20061110
İçme Suyu Arıtma Tesisi Elektro Mekanik Teknik Şartnamesi_R00_20061110
İçmesuyu Arıtma İşleri (Proses) Teknik Şartnamesi_R00_20061110
İçmesuyu Boru Hatları Teknik Şartnamesi_R00_20061110
İçmesuyu Dezenfeksiyon Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110
İdari Ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Isıtma Havalandırma Ve Klima Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Islah Ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Izgara Ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R01_20160111
Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R01_20200908
Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430
Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Malzemeleri İdare Tarafından Temin Edilen Sulama Şebekeleri İnşaatı Uygulama Genel Teknik Şartnamesi_R00_20160817
Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Pompa İstasyonu Proje Yapımı Teknik Şartnamesi_R01_20201224
Prefabrike Betonarme Yapı Elemanları İle İlgili Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Proje Tanıtım Dosyası Ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R02_20210913
Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) İnşaat Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R02_20211207
Su Sondajı Teknik Şartnamesi_R01_20110509
Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik Şartnamesi_Sulama Tesisleri İşletme Talimatı_R00_20150130
Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik Şartnamesi_Bakım Onarım Yönergesi_R00_20000421
Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik Şartnamesi_Planlı Su Dağıtım Rehberi_R00_20150130
Sulama Şebekesi İnşaatı Genel Teknik Şartnamesi_R00_20160817
Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi devreye Alma Teknik Şartnamesi_R01_20170227
Sulama Tesislerinde Sanat Yapıları İnşaatı Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Sulama Ve Drenaj Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Şalt Sahası Çelik Konstrüksiyonu Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Tarımsal Ekonomi Planlama Ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Taşkın Kontrol Duvarları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20180817
Telefon, Anons Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi_R01_20160111
Terfi Merkezi İnş E+M Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Terfi Merkezi Proje Yapım Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Toprak Sınıflaması Genel Teknik Şartnamesi_R01_20231220
Türbin Ve Giriş Vanası Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Vana İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Vinç İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik Şartnamesi_R01_20190115
Zemin Ve Kayaçlarda İyileştirme Ve Güçlendirme İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Zonlu Toprak Ve Kaya Dolgu Barajlar İnşaat Teknik Şartnamesi_R00_20061110Güncel Olmayan Şartnameler (sözleşme ilişkisi henüz sonuçlanmayan işlerin sözleşme eki olan)
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R01_20200615
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20090612
Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Delgi Ve Enjeksiyon İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 (07.11.2012 tarihinden itibaren kullanılmayacaktır.)
Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Geosentetik Bariyerler İçin Teknik Şartname_R01_20120912
Geosentetik Bariyerler İçin Teknik Şartname_R02_20141208
Geosentetik Bariyerler Genel Teknik Şartnamesi_R03_20210317
Hidrojeolojik Etüt Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R00_20110825
Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R00_20160513
Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R01_20201224
Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20171201
Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R01_20180603
Su Sondajı Teknik Şartnamesi_R00_20061110
Sulama İnşaatı İşleri Kapsamında Yapılacak İşletme, Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi (24 Ay)_R00_20160817
Sulama İnşaatı İşleri Kapsamında Yapılacak İşletme, Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi (36 Ay)_R00_20160817
Toprak Sınıflaması Teknik Şartnamesi_R00_20200615
Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi_R00_20121107
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20150817
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Şartnamesi_Değişen Metin_20160209