Etik Komisyonu

GÖREVLER

Etik Komisyonunun Görevi;

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.

 • Etik uygulamaları değerlendirmek.
ETİK İLKELER

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

BİLGİ BANKASI

Değişen Etik Anlayışı ve Yolsuzlukla Mücadele (Prof. Dr. Ümit Berkman)

Devlet Memuruna Hediye Rüşvet (mi)dir? (Uğur SÖKMEN)

Etik Kültürünün Geliştirilmesi (Bilal ERYILMAZ)

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Kamu Yönetiminde Etik (Kenan TOPÇU)

Etik Kamu Yönetimi (Doç.Dr. UĞUR ÖMÜRGÖNÜLŞEN)

Etik Davranış İlkeleri (Mustafa Lütfi ŞEN)

İşyerinde Etik (Ahlak) (Doç. Dr. Halil Zaim)

Mühendislikte Etik: afet etiği ve ötesi (Ronald R. KLINE)

Mühendislikte Etik (Aslıhan Ulutaş)

Mühendislikte Etik (Ayşen MÜEZZİNOĞLU)

Sürdürülebilir Etik Yönetimi (Dr. Yılmaz AYDIN)

Uygulamada Kamu Etiği (Prof. Dr. İnayet Aydın)
ETİK MEVZUATI
İLETİŞİM


Etik Komisyonu Sekretaryası


Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Adres : Devlet Mahallesi , İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE