Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • 1. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
 • 2.Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
 • 3. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
 • 4. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
 • Doğal Yapı Gereçleri Şube Müdürlüğü
 • Jeofizik Etütler Şube Müdürlüğü
 • Temel Sondaj ve Enjeksiyon Şube Müdürlüğü
 • Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği

 

Görev ve Sorumluluklar

 • DSİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 13 Daire Başkanlığından birisini oluşturan Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı; 1952 yılında "Yeraltısuyu Bürosu" olarak kurulmuş, 1956 yılında "Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı" na dönüştürülmüş ve 28 Mayıs 1973 tarih ve 62 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Olur'u ile bugünkü şeklini alarak DSİ Genel Müdürlüğündeki tüm jeolojik ve jeoteknik çalışmaları bünyesinde toplamıştır. 
 • Daire Başkanlığımız, 6200 sayılı kuruluş yasamız ve Teşkilat Rehberinde belirtilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde çalışmalarını; "jeoteknik hizmetler" ve "yeraltısuları" olmak üzere iki ana konuda sürdürmektedir.
 • Jeoteknik çalışmalar; ön inceleme, planlama, projelendirme, uygulama ve işletme safhalarındaki tüm su yapılarının inşa edileceği jeolojik birimlerin jeoteknik özelliklerini araştırmak maksadıyla; mühendislik jeolojisi, doğal yapı gereçleri, temel sondaj ve enjeksiyon, kaya ve zemin mekaniği, jeofizik çalışmaları, çevre jeolojisi konularındaki her türlü araştırma ve uygulamaları kapsamaktadır. 
 • Yeraltısuyu çalışmaları kapsamında; Jeolojik, hidrojeolojik, karstik, fotojeolojik, jeofizik etütler yapılmaktadır. Bu etütler sonucunda, projelendirme, kuyu açma ve rezerv kontrolü çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 
 • Etüdü tamamlanan ve  yeraltısuyu işletmesine uygun olan alanlar ‘’Yeraltısuyu İşletme Sahası’’ olarak ilan edilmektedir. 
 • İlan edilen bu sahaların; 167 sayılı yasa esaslarına uygun olarak tahsisi, kullanımı ve korunması sağlanmaktadır.


TelefonFaksE-Posta
0 312 454 43 000 312 454 43 05jthyas@dsi.gov.tr