Taşkın Kontrol Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

  • Taşkın Kontrol Planlaması  Şube Müdürlüğü
  • Taşkın Etüdü ve Değerlendirmesi Şube Müdürlüğü
  • Erozyon ve Rüsubat Kontrol Şube Müdürlüğü
  • Taşkın Projeleri Şube Müdürlüğü
  • İşletme ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü
  • İhale Şube Müdürlüğü
  • Tatbikat Şube Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  • İdari İşler Şefliği