Merkez Teşkilatı

 • DSİ Genel Müdürlüğü- Prof. Dr. Lütfi AKCA
  • Genel Müdür Yardımcılığı (Şadiye YALÇIN)
   • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı | Halis BOSTAN
   • Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Mustafa PARLAK
   • Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü | Mete ÖZDEMİR
   • İstatistik Şube Müdürlüğü | Mustafa UMUTLU
   • İç Kontrol Şube Müdürlüğü | Oğuzhan BAYRAMOĞLU
   • Mali Hizmetler Uzmanları-2 |
   • Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Musa Erdem AKKAYA
   • Planlama ve Program Şube Müdürlüğü | Banu DEDE
   • Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü | Hüseyin TUNÇEL

  • Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Abdulgafur ERDOĞDU
  • Koordinasyon Şube Müdürlüğü |Süleyman FIRAT
  • Yönetim Sistemleri ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü | Sinan AYDOĞMUŞ
  • İdari İşler Şefliği | Özlem AYHATALP

 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Murat KIZILIRMAK
 • Bütçe Şube Müdürlüğü | Sermin Sıdıka İPLİKCİ
 • Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü | Dr. Mesut BALIBEY

 • İçmesuyu Dairesi Başkanlığı | Mustafa Kemal KÖSEOĞLU
 • İçmesuyu Dairesi Başkan Yardımcısı-1 Oğuzhan BEKTAŞ
 • İçmesuyu Proje Şube Müdürlüğü |Berat Alp SARIKAVAK
 • Tatbikat Şube Müdürlüğü | Mehmet KARAHAN

 • İçmesuyu Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Uğur DAL
 • İçmesuyu Planlama Şube Müdürlüğü | Şule ÇOLAKOĞLU KÖSE
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Ayla DEMİREL

 • İçmesuyu Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Hakan EREN
 • Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü | Saldıray Günal
 • İdari İşler Şefliği | Bülent ACAR
 • İhale Şube Müdürlüğü | Reyhan EĞRİ

 • İçmesuyu Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Hakan Solak
 • Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü | Dilek AKMAZ
 • Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğü | Erdinç ÇİFTÇİ

 • Atıksu Dairesi Başkanlığı | Ahmet İhsan ÖĞÜN
 • Atıksu Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Muharrem ÖZDEMİR
 • Planlama Proje Şube Müdürlüğü | İmran HİLLEZ
 • Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü | Hamit ŞİRİN
 • Makina ve Elektrik Şube Müdürlüğü | Volkan BAHAR
 • İdari İşler Şefliği | Ahmet AKTAŞ

 • Atıksu Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Fatih YILDIZ
 • Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü | Emine Merve ÖZTÜRK
 • İhale Şube Müdürlüğü | Şenay ÖZKAN
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Mesut Düz
 • Tatbikat Şube Müdürlüğü | Gaye  Diriksoy  BAYRAK

 • Umumi Münasebetler Müşavirliği | Eda ACAR
 • KKTC Proje Müdürlüğü |Yusuf ŞAHİN
 • Etüt Jeoloji Laboratuvar Başmühendisliği | Ali BAYRAK
 • İletim Hatları Başmühendisliği |
 • Arıtma Tesisleri Başmühendisliği |
 • Sulama ve Taşkın Koruma Başmühendisliği |
 • Elektromekanik Başmühendisliği |
 • İşletme ve Kamulaştırma Başmühendisliği |
 • Baraj ve Gölet Başmühendisliği | Özgür ŞAHANOĞLU
 • Deniz Yapıları Başmühendisliği | Gürsel Seha GÜLTEKİN
 • İdari İşler Şefliği | Turgay ERTÜRK
  • Genel Müdür Yardımcılığı (Faruk FIRATOĞLU) |
   • Hukuk Müşavirliği | Hayrettin ŞEKERCİ
   • Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı | Hasan ELER
   • Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Aptullah ÇÖMLEKÇİ
   • Kamulaştırma Şube Müdürlüğü | Sinan KARADAĞ
   • Emlak ve Envanter Şube Müdürlüğü | Nil GÜREL
   • İdari İşler Şefliği | Mustafa SARARMIŞ

  • Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Hakkı KOCAMAN
  • Yeniden Yerleşim ve İzleme Şube Müdürlüğü | Bülent POLAT
  • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Nilüfer CEYLAN

 • Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Hüseyin ERCAN
 • Etüd ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü | Mehtap GÜL
 • Malzeme Ocakları Şube Müdürlüğü | Erdinç KAYA

 • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | Sinan DEMİRBAŞ
 • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı - 1 | İbrahim Burak YEŞİLOĞLU
 • 2. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü | İsmail AKBULUT
 • 3. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü | Atakan SERT

 • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı - 2 | Mevlüt KOYUNCU
 • İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü |
 • Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | Mehmet ŞİMŞEK
 • Kırsal Alan Düzenlemesi Şube Müdürlüğü |
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Dr. Neslihan ŞENGÜL

 • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı - 3 |Fatma Tüz Zehra GÜLSEVER
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü | Önder KARAGÖZ

 • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı - 4 | Ziya PARLAK
 • 1. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü | Uğur ÇELEN
 • Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü |

 • İdari İşler Şefliği | Aydoğan ÖZCAN

 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | Seyit Ali KURTULUŞ
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Mansur BİLİCİ
 • Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü | İbrahim ŞAHİN
 • Sivil Savunma Hizmet Birimi | Mustafa ÇAKIRLI
 • Teknik Yayın ve Standartlar Şube Müdürlüğü | Şenay ŞAHİN
 • İdari İşler Şefliği | Raziye ÖRKÜN

 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Serhat SAYINER
 • İşletme Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü | Ergün ERDOĞAN
 • Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü | İsmail SERÇE
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Hakan CENGİZ

 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Menderes LALE
 • Sosyal İşler Şube Müdürlüğü | Can GÜNBATAR
 • Sağlık Hizmetleri Şefliği | Dilek EFECİK
 • İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü | Aysun MERCİMEK

 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Ergün KARAKOÇ
 • Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü | Kezban GENÇ
 • Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü | Erdinç DUMLU
 • Basım ve Foto-Film Şube Müdürlüğü | Yusuf Arıkan ZAYIF

 • Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı |
 • Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkan Yardımcısı-1 |
 • Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkan Yardımcısı-2 |
 • Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkan Yardımcısı-3 |
 • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Etüt Şube Müdürlüğü |
 • Planlama ve Projelendirme Şube Müdürlüğü |
 • İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü |
 • Arazi Islahı, Drenaj ve Tarla İçi Sulama Şube Müdürlüğü |
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü |
 • İdari İşler Şefliği |

 • Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı |

  • Genel Müdür Yardımcılığı (DİNÇER AYDOĞAN) |
   • Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı | Göktuğ İLTER
   • Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Yusuf Ziya KAMA
   • Baraj Hidrolik ve Yol Mühendisliği Şube Müdürlüğü | Hüsnü Barış TOZKOPARAN
   • Hesap İşleri Maliyet Şube Müdürlüğü | Sihem POLATÇELİK
   • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | İbrahim Halil AKSOY
   • İdari İşler Şefliği | Tuğrul DEMİRÖZ

  • Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Oğuzhan YAVUZ
  • Baraj Temel Mühendisliği Şube Müdürlüğü | Özkan YAYLACI
  • Ilısu Barajı ve Kredili İşler Proje Şube Müdürlüğü | Mehmet KOÇ
  • Baraj Uygulama Projeleri Şube Müdürlüğü | Fatih ÇALIŞKAN

 • Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Keriman ULUSOY
 • İnşaat İhale Şube Müdürlüğü | Mehdi DOĞAN
 • Baraj İnşaat Tatbikat Şube Müdürlüğü-1 | Turgay GÜNGÖR
 • Baraj İnşaat Tatbikat Şube Müdürlüğü-2 | Özgün Serhat KARA

 • Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Faruk SEZER
 • Makine Proje Şube Müdürlüğü | İsmail Burak KILIÇ
 • Elektrik Proje Şube Müdürlüğü | Mehmet TÜREN
 • Elektrik Makina Tatbikat Şube Müdürlüğü | Ömer KILIÇ

 • Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı-5 | İsmail KARABULUT
 • Baraj Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri Şube Müdürlüğü | Mutlu İlker PEKER
 • Nehir ve Kanal Santralları İnşaat Projeleri Şube Müdürlüğü | Hüseyin KÖKÇÜOĞLU
 • Göletler Şube Müdürlüğü | Volkan GEZDER

 • Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı | Ayhan KOÇBAY
 • Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Veysi GÜMÜŞ
 • Karst Araştırması Şube Müdürlüğü | Uğur AKDENİZ
 • 4. Mühendislik jeolojisi Şube Müdürlüğü | Zafer İÇTEN
 • Çevre ve Uzaktan Algılama Jeolojisi Şube Müdürlüğü | Özlem YİĞİTLER
 • Doğal Yapı Gereçleri Şube Müdürlüğü | Ayşe AYDIN
 • Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü | Cemal YILDIZ

 • Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Harun MEYDAN
 • 1. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü |
 • 2. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü | Turgut YILDIRIM
 • 3. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü | Erol ÖZTÜRK
 • Jeofizik Etütler ve Cihazlar Şube Müdürlüğü | Mehmet Ali AYDEMİR
 • Temel Sondaj ve Enjeksiyon Şube Müdürlüğü | Cenk YILDIRIM

 • Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | İsmet KIZILTEPE
 • Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü | Murat Mert TOKLU
 • Su Sondaj Şube Müdürlüğü | Salih Gürel ÜNSAL
 • YAS Planlama Projelendirme ve Rezerv Kontrol Şube Müdürlüğü | Mehmet Halit ŞARALDI
 • Makina ve Elektrik Şube Müdürlüğü | Yücel AKTAŞ
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Tolga Burak ERTEKİN
 • İdari İşler Şefliği | Sevil AYDIN

 • Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkan Yardımcısı-4 |

 • Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı | Nurettin PELEN
 • TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Vehbi ÖZAYDIN
 • Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü | Hüseyin POYRAZ
 • Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü | Sibel ÇAVUŞ
 • Zemin Mekaniği ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü | Özgür KÜÇÜKALİ
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Oğuzhan BAL

 • TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Aysun ELEMAN
 • İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü | Alime TEMEL DİLAVER
 • Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü | Nermin ARSLAN

 • TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Fuat GÜNEN
 • Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü | Abdulmuttalip Özer
 • İdari İşler Şube Müdürlüğü | Turgut ÇETİNEL
 • Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü | Kamuran KILIÇ YALÇIN

 • TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Aydın SAĞLIK
 • İkmal ve Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü | Mutlu ÇOBAN
 • Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü | Meryem OZMAK

 • TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı-5 | Mikdat ÖZMEN
 • Su ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürlüğü | Ramazan YÜCEL

 • Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı | Mahmut YÜZER
 • Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Nazlı BAYKARA
 • Kabul ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü | Veysel DAĞ
 • Takip ve Tahsilat Şube Müdürlüğü | Hasan DEMİR
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Ali GÜNDÜZ

 • Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Mehmet NEBİOĞLU
 • Anlaşmalar ve Mevzuat Şube Müdürlüğü | Cüneyit BEKTAŞ
 • Su Yapıları Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü | Süleyman KIZILASLAN
 • İdari İşler Şefliği | Derya ALTUNKESER

 • Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | -
  • Genel Müdür Yardımcılığı (Mehmet Akif BALTA) |
   • Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı | Nazmi KAĞNICIOĞLU
   • Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Ahmet ÖZBEK
   • 3. Planlama Şube Müdürlüğü | Mustafa Kemal ÖZCAN
   • Çevre Şube Müdürlüğü | Fatih EKMEKÇİ
   • İdari İşler Şefliği | Emine ÖZKAYA
   • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Erdal SARIAY

  • Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Murat Ali HATİPOĞLU
  • 1. Planlama Şube Müdürlüğü | Faruk GÜREŞCİ
  • Tahsisler ve Su Sicili Şube Müdürlüğü | Turgay ŞİMŞEK
  • AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü | Ayla EFEOĞLU
  • Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürlüğü | Veysel YILDIZ

 • Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Erhan DEMİR
 • Rasatlar Şube Müdürlüğü | Bekir Ragıp YURTSEVEN
 • Harita Şube Müdürlüğü | Mehmet FAKIOĞLU
 • Taşkın Etüdü ve Planlaması Şube Müdürlüğü | Sevgi DENİZ
 • Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürlüğü | İbrahim BİROĞLU

 • Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Ahmet Süheyl ESENGÜN
 • 2. Planlama Şube Müdürlüğü | Murat YAKUT
 • 4. Planlama Şube Müdürlüğü | Mustafa DEMİR
 • Hidroloji Şube Müdürlüğü | Miktat YAVUZ

 • Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı-5 | Burhan YAVUZ
 • Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü | Murat SAN
 • Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğü | Bilge OMAR
 • İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü | Metin ORAKÇI

 • Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | İsmail KAYA
 • Proje ve İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Dr. Ömer Faruk AKBULUT
 • Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğü | Celil ŞAHBAZ
 • Teknik Hesaplar Şube Müdürlüğü | Volkan KORUCU
 • İhale Şube Müdürlüğü | Şelale ÇEBİ ARS

 • Proje ve İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Egemen GÜRSOY
 • Sulama ve Drenaj Şube Müdürlüğü | Sulama İşletme
 • Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapımı Kontrol Teşkilatı |
 • Taşkın Koruma Tesisleri ve Köprüler Şube Müdürlüğü | Reşat Haluk DARGA
 • Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü | Başak ÇITIR ARSLAN

 • Proje ve İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Hayreddin ERŞAN
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | İlknur SAYINER
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Şube Müdürlüğü | Murat ALTINBAŞ
 • İdari İşler Şefliği | Fikret Şahin

 • Proje ve İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Ezgi ÖZDEMİR
 • Tesisler Şube Müdürlüğü | Cüneyt GÜVEN
 • Tatbikat Şube Müdürlüğü |
 • Kredili Projeler Şube Müdürlüğü | Senem YILDIRIM

 • Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı | Abdulkadir KILIÇ
 • Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Ömer BÜYÜKYILMAZ
 • Makina Etüt Şube Müdürlüğü | Ramazan TOPSAKAL
 • Malzeme Şube Müdürlüğü | Recep Metin ÖZKÖK
 • Etlik Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü | Tolga YEŞİLYURT
 • İdari İşler Şefliği | Saniye SÖNMEZ

 • Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Çağlar Dursun SARIMUTLU
 • Makina İşletme Şube Müdürlüğü | Bilal ÇELİK
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Resmigül EROL
 • Bilgi Teknolojileri Şefliği |

 • Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Ahmet ÇETİNKAYA
 • Merkez Tesisleri Şube Müdürlüğü | Rıza GÖNÜLAL
 • Pompa İstasyonları Şube Müdürlüğü | Nurettin ÖNCÜL
 • Makina Eğitim Şube Müdürlüğü | Alper TELKIRAN

 • Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Birhan OĞURLU
 • Merkez Atölyeleri Şube Müdürlüğü |
 • İkmal Şube Müdürlüğü | Mustafa Onur YILDIRIM

 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı | Mehmet Uğur YILDIRIM
 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Erkan EMİNOĞLU
 • Havza İşletme Hidrolojisi Şube Müdürlüğü | Filiz MALKOÇ
 • Park-Rekreasyon ve Bina Tesisleri Şube Müdürlüğü | Önder AYSU

 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Hakkı KILAVUZ
 • Sulama ve Drenaj Tesisleri Şube Müdürlüğü | Ahmet ŞEREN
 • Tesis Devir ve Denetim Şube Müdürlüğü | Şaban Aydın AYTAÇ
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Gürhan DEMİR

 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Halil İbrahim YAVUZ
 • Taşkın Tesisleri Şube Müdürlüğü | Mehmet İNAL
 • Barajlar, HES ve Elektromekanik Şube Müdürlüğü | Oğuz ŞİRİN

 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Fahrettin ULUS
 • Su Ürünleri ve Çevre Şube Müdürlüğü | Zafer ÖZTEKİN
 • İdari İşler Şefliği | Sevinç Aras

 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı-5 | Erol BÜYÜKKİRAZ
 • İstatistik, Değerlendirme ve Geliştirme Şube Müdürlüğü | Filiz KASAR

 • Teknoloji Dairesi Başkanlığı | Gökay AKINCI
 • Teknoloji Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Deniz VAROL
 • Yazılım Uygulama ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü | Ayşen KÜLÜNK
 • İdari İşler Şefliği | Veli KAYA

 • Teknoloji Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Okan DURMUŞ
 • Haberleşme Şube Müdürlüğü | Mustafa SELÇUK

 • Teknoloji Dairesi Başkan Yardımcısı-3 | Kemal SEYREK
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü | İlkay BAYRAK
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü | Duygu BAYTEMUR

 • Teknoloji Dairesi Başkan Yardımcısı-4 | Mustafa TAN
 • Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü | Hakan Bora ASLAN
 • Teknik Destek Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü | Gökay AKINCI
 • İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü | Oktay TÜRKYILMAZ • Teftiş Kurulu Başkanlığı | Abdullah EKİN
 • Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı-1 | Naci ERTOPUZ
 • Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı-2 | Mevlüt PEHLİVAN
 • İdari İşler Şefliği | Derya TANYERİ
 • Teftiş Kurulu |

 • İç Denetim Birimi Başkanlığı | Bakır GÖKALP
 • İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı | Aslı SARIGÖL
 • İç Denetim Birimi |
 • İdari İşler Şefliği | Yıldız ATEŞ

 • Personel Dairesi Başkanlığı | Ferdi ALTIAĞIZ
 • Personel Dairesi Başkan Yardımcısı-1 | Metin Ökmen
 • Rotasyon Şube Müdürlüğü |
 • Personel Şube Müdürlüğü | Hatice YILDIZ
 • Muamelat Şube Müdürlüğü |
 • İşveren İşçi İlişkileri ve İş Mevzuatı Şube Müdürlüğü | Mustafa Nuri ZAYIF
 • Tahakkuk Şube Müdürlüğü | Nazire MEMİŞ

 • Personel Dairesi Başkan Yardımcısı-2 | Şahin KUMBAROĞLU
 • Eğitim Şube Müdürlüğü | Abdullah ÜSTÜNER
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü | Yakup SARAÇ
 • İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü | Tahsin Kürşat ÖZEKE
 • Yönetim Araştırmaları Şube Müdürlüğü | Bilal DAĞCIOĞLU

 • Özel Kalem Müdürlüğü |Mehmet KÖSEOĞLU
 • Özel Kalem Müdür Yardımcısı |Kurtuluş MENGÜLOĞLU

 • Dış İlişkiler Müşavirliği | Tuncer DİNÇERGÖK
 • Dış İlişkiler Müşavir Yardımcısı | Serpil KÖYLÜ DALGIN

 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği | Levent YILDIRIM