Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Bilgi Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Veri Toplama Analiz ve Raporlama Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği

 

Görev ve Sorumluluklar

 • Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve verileri toplamak, işlemek, istatistiklerini çıkarmak, analiz etmek ve raporlamak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlere ilişkin her türlü veriyi ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon sağlayarak toplamak, istatistiklerini derlemek ve değerlendirmek, analiz etmek ve Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulacak güncel izleme raporlarını hazırlamak,
 • Kalkınma Planları, programlar, eylem planları, stratejik plan vb. politika ve strateji belgelerinde Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilişkilendirilen politika ve hedefler doğrultusunda yapılan çalışmaların izleme raporlarını hazırlamak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetleri ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği halinde ilgili verileri üretmek, istatistiklerini derlemek ve değerlendirmek, analiz etmek ve sunmak,
 • Bakanlık ve hizmet birimleri ile koordineli çalışarak; bilgi edinme mevzuatı çerçevesinde (CİMER ve kurumsal e-posta aracılığı) vatandaşlardan gelen başvuruları, soru önergeleri ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen talepleri takip etmek ve cevaplandırmak,
 • Genel Müdürlüğün kuruluşundan bugüne kadar tüm faaliyetlerini içeren, “Haritalı İstatistik Bültenini” hazırlayarak raporlamasını yapmak,
 • Resmi İstatistik Programı ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Kurum içindeki etüt, fizibilite, ihale takip, planlama, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri her türlü faaliyetlerin takibini yapmak, güncel bilgilerin ve konuların Genel Müdürün toplantı, ziyaret vb. tüm organizasyonlarda kullanabilmesi için Genel Müdürlük Makamının istifadesine sunmak,
 • Kurum adına yapılacak bilgilendirme ve sunumlar için konu başlıklarını Genel Müdürlük Makamından almak, ilgili birimlerin sunumda yer alması gerektiği düşünülen konulara ait tüm bilgi ve verileri alarak sunum formatına dönüştürmek, sunumun sürekli güncel tutulmasını sağlamak, sunumda yer alabilecek konulara ilişkin bilgi notlarını hazırlayarak Genel Müdürlük Makamına sunmak,
 • Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki tüm çalışmaları içeren il bilgi notları ve yatırım sunumlarını, seyahat kitapçıklarını, genel vaziyet planlarını, büyük ve küçük su işleri ile diğer sektörlere ait formatları oluşturmak, güncellemek ve ilgili makamlara sunmaktır.


TelefonFaksE-Posta
0 312 454 32 500 312 454 32 55degerlendirme@dsi.gov.tr