Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 
 • İşletme, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
 • Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü 
 • Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü 
 • Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 
 • Teknik Yayın ve Standartlar Şube Müdürlüğü 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
 • İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü 
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 
 • Sağlık Hizmetleri Şefliği
 • İdari İşler Şefliği
 • Sivil Savunma Uzmanları


Görev ve Sorumluluklar

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürlüğümüzün merkez ve ek tesisleri ile sosyal tesislerin işletilmesi faaliyetlerinin yanında, kütüphane, matbaa, arşiv, tanıtma ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri ile sivil savunma, seferberlik hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere kurulmuştur. 

 • Genel Müdürlük binası ve ek tesislerinde bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yürütmek, ısıtma, aydınlatma, asansör hizmetlerini gerçekleştirmek, 
 • Bölge Müdürlüklerimizde temizlik ve koruma güvenlik hizmetlerinin daha etkin sürdürülebilmesi için gerekli planlama çalışmaları ile söz konusu hizmetlerin bütçe teklifi ve ödenek tefrikini yürütmek, 
 • Kurumumuzun tanıtımı amacıyla; seminer, sempozyum, törenler düzenlemek ve fuar, sergilere iştirak etmek, billboard ve pano afişlerini yönetmek. 
 • Dünya Su Günü kutlamalarını yürütmek, 
 • Genel Müdürlüğümüzün basım, fotoğraf ve video çekimleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
 • Merkez ve taşra birimlerinin arşiv hizmetlerini yönlendirmek ve kurum arşivini yönetmek, 
 • Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
 • DSİ faaliyetleri için ihtiyaç duyulan hizmet binalarının kiralama işlerini yürütmek, 
 • Bölge Müdürlüklerinde bulunan konutların tahsis ve tasarrufunun yapılmasını sağlamak, 
 • Merkezi sisteme bağlı eğitim ve dinlenme tesislerinin işletme esaslarını belirleyip, tahsis işlemlerini yürütmek, 
 • Genel Müdürlük merkez konutlarının tahsis ve tahliye işlemlerini yürütmek, 
 • DSİ personeli arasında sosyal dayanışmanın temini için gerekli araştırmaları yapmak,  
 • Genel Müdürlük personeli ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek, 
 • Teknik dokümanların temini ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak, 
 • Merkez Kütüphane hizmetlerini yönetmek, 
 • Çocuk Bakımevi hizmetlerini yürütmek, 
 • Genel Müdürlük merkez bina ve ek tesislerinde genel temizlik ve park bahçe hizmetleri, 
 • Genel Müdürlük binası ve ek tesislerinde koruma ve güvenlik ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek, 
 • Merkez ve Taşra Teşkilatımıza “4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamında yapılan başvuruları koordine ederek cevap vermek, 
 • Teşkilat genelinde resmi mühür taleplerinin karşılanmasını sağlamak, 
 • Genel Müdürlük personel yemekhanesi ve kantin hizmetlerini yürütmek.
 • Genel evrak ve kayıt işlemlerini yürütmek.