DSİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bülent SELEK

Tel      : +90 (312) 454 50 30

 

Faks   : +90 (312) 454 50 35

 

e-mail :  bulent.selek@dsi.gov.tr

 

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri veTarihi: Rize /1966
Medeni Durumu: Evli ve İki Çocuk Babası1966 yılında Rize’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Rize’de tamamlamıştır. DSİ’den burslu olarak eğitim gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. Çukurova Üniversitesi’nden 1993 yılında yüksek lisans,  1999 yılında doktora derecesini, 2021 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan da doçentlik unvanını almıştır.

Üniversiteden mezuniyetini takiben 1988 yılında DSİ Atatürk Barajı 16. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak göreve başlamış ve 1994 yılına kadar kontrol mühendisliği yapmıştır. 1994 yılında DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü’ne mühendis olarak tayin edilmiş ve burada 2004 yılına kadar planlama mühendisi olarak görev yapmıştır. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde 2004-2005 yılları arasında Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü, 2005-2008 yılları arasında Planlama Şube Müdürlüğü, 2008-2012 yılları arasında da Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

21.02.2012-30.10.2012 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’nda kurucu daire başkanı, 2012-2017 yılları arasında da Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılında DSİ Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmış ve bu görevden sonra aynı yıl içinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanmıştır.

Su kaynakları projelerinin geliştirilmesi konusunda uygulamaya yönelik çalışmalarının yanısıra akademik faaliyetlerde de bulunmuş ve bu kapsamda uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde çok sayıda makale yayınlamışuluslararası ve ulusal toplantılarda sözlü bildiriler sunmuştur. Ayrıca, alanında birçok TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İşbirliği projelerinde yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak görev almıştır.

2021 yılında TBMM’de oluşturulan İklim Değişikliği Meclis Araştırma Komisyonu’nda görev almış ve rapor yazımından sorumlu uzmanlardan oluşan heyetin koordinasyonunu sağlamış ve komisyon raporunun tamamlanmasında etkin rol oynamıştır.

22 Haziran 2022 tarihi itibariyle DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Doç. Dr. Bülent SELEK, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.