DSİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bülent SELEK

Tel      : +90 (312) 454 50 30

 

Faks   : +90 (312) 454 50 35

 

e-mail :  bulent.selek@dsi.gov.tr

 

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri veTarihi: Rize /1966
Medeni Durumu: Evli ve İki Çocuk Babası1966 yılında Rize’de doğmuştur. İlk, orta ve liseeğitimini Rize’de tamamlamıştır. DSİ’den burslu olarak eğitim gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaatMühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. Çukurova Üniversitesi’nden1993 yılında yüksek lisans,  1999 yılındadoktora derecesini, 2021 yılındaÜniversitelerarası Kurul’dan da doçentlikunvanını almıştır.

Üniversitedenmezuniyetini takiben 1988 yılında DSİAtatürk Barajı 16. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak görevebaşlamış ve 1994 yılına kadar kontrol mühendisliği yapmıştır. 1994 yılında DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü PlanlamaŞube Müdürlüğü’ne mühendis olarak tayin edilmiş ve burada 2004 yılına kadarplanlama mühendisi olarak görev yapmıştır. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde 2004-2005yılları arasında Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü, 2005-2008 yıllarıarasında Planlama Şube Müdürlüğü,2008-2012 yılları arasında da BölgeMüdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

21.02.2012-30.10.2012tarihleri arasında DSİ Genel MüdürlüğüHidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’nda kurucu daire başkanı, 2012-2017yılları arasında da Etüt, Planlama veTahsisler Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılında DSİ Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmış ve bu görevden sonra aynı yıl içinde Ormanve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi GenelMüdürlüğü görevine getirilmiştir. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanmıştır.

Su kaynaklarıprojelerinin geliştirilmesi konusunda uygulamaya yönelik çalışmalarının yanısıra akademik faaliyetlerde debulunmuş ve bu kapsamda uluslararası veulusal bilimsel dergilerde çok sayıda makale yayınlamış,uluslararası ve ulusal toplantılarda sözlübildiriler sunmuştur. Ayrıca, alanında birçok TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İşbirliğiprojelerinde yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak görev almıştır.

2021 yılında TBMM’de oluşturulan İklim Değişikliği Meclis Araştırma Komisyonu’ndagörev almış ve rapor yazımından sorumlu uzmanlardan oluşan heyetinkoordinasyonu sağlamış ve komisyon raporunun tamamlanmasında etkin roloynamıştır.

22 Haziran 2022tarihi itibariyle DSİ Genel MüdürYardımcısı olarak görevlendirilen Doç. Dr. Bülent SELEK, evli ve iki çocukbabası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.