TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ATIK SU SULAMASI AFYONKARAHİSAR’DA AÇILDI

14.03.2024 / Gösterim Sayısı : 1605 / Arşiv

DSİ tarafından inşa edilen Afyonkarahisar Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde (AAT) arıtılan atık sular sulama suyu olarak değerlendiriliyor. DSİ tarafından geliştirilen ve ülkemizde bu alanda hayata geçirilen en büyük proje olan Afyonkarahisar-Merkez Evsel AAT Sulaması, 9 bin 50 dekar araziyi sulayacak. Afyonkarahisar-Merkez Evsel AAT Sulaması, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen merasimle hizmete açıldı.

 

DSİ, inşa ettiği evsel atık su arıtma tesislerinde arıtılan suların, başta sulama olmak üzere çeşitli maksatlarla kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izliyor. Bu yaklaşım neticesinde hem su havzaları korunuyor hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de ilave bir su arzı elde ediliyor.

 

Bu maksatla inşa edilen Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin temeli 2011 yılında atıldı. 2026 yılında ortaya çıkması öngörülen atık su miktarına göre projelendirilen tesis 2013 yılında tamamlanarak işletmeye alındı.

 

Afyonkarahisar-Merkez Evsel AAT Sulaması Projesi kapsamında, atık su artıma tesisinde arıtılan suları, sulama suyu niteliğine ulaştıracak bir dezenfeksiyon ünitesi (geri kazanım ünitesi) inşa edildi. Mevcut evsel atık su arıtma tesisinin hemen yanına inşa edilen bu ünitede bir dizi işlemden geçirilip arzulanan kaliteye getirilen su, bu üniteye entegre edilen pompa istasyonu sayesinde tarım arazilerine iletilecek.

 

Sulanacak arazilerin atık su arıtma tesisine göre daha üst kotlarda yer alması sebebiyle inşa edilen pompa istasyonun ihtiyaç duyduğu enerji ise yine proje kapsamında tesis edilen 1,6 MW gücündeki güneş enerji santrali ile karşılanacak. Proje kapsamında ayrıca; regülasyon havuzu, sulama hatları ve laboratuvar binası da inşa edildi.

 

Proje kapsamında Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan günlük 44 bin metreküp su ile Karaarslan Köyü ve arazilerinde 9 bin 50 dekar alan sulanacak. Projenin milli gelire katkısı yıllık 53 milyon TL düzeyinde olacak.

 

İlave bir su arzı olarak tarımsal faaliyetlere katkı sağlayan arıtılmış atık sular, muhtevasında bulundurdukları ve aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde gübre olarak kullanılan azot ve fosfor içeriğinden dolayı tarımsal verimin artmasına ilave bir katkı da sunuyor.

 

Geleneksel sulama projelerinde su kaynağı olarak işlev gören baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin yerini bu projede, evsel atık su arıtma tesisi aldı. Proje, bu alanda ülkemizde hayata geçirilen ilk örnekler arasında yer aldı ve sulanan arazi miktarı bakımından da en büyük proje oldu.

 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Her Bir Su Damlasını Değerlendirmek Zorundayız”

 

Açılış merasiminde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Küresel iklim değişikliği başta olmak üzere nüfus artışı, sanayileşme, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve kentleşme gibi faktörlerin etkisiyle suyun her damlasının artık çok daha değerli olduğunu ifade etti. Suyun her bir damlasının değerlendirilerek ekonomik sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının artık bir zorunluluk halini aldığını kaydeden Bakan Yumaklı, “Bu manada uygun yöntemlerle arıtılmış atık suların, başta tarımsal sulama maksadıyla kullanılmak üzere geri kazanılması büyük önem taşıyor” dedi.

 

DSİ tarafından hayata geçirilen Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi’nin tüm yerel yönetimlere örnek olacak bir proje olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Atık su projeleri su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur ve insan sağlığını korur. Ayrıca su kalitesi arttığı için ekosistemler korunur ve sucul hayat desteklenir. Bu tesisler atık su arıtımı sonucunda oluşan çamurun güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, toprağımızın kirlenmesini önler. Öte yandan atık su projeleri, sera gazı salınımını azaltmaya da yardımcı olur. Arıtılan suların geri kazanılmak suretiyle, çeşitli maksatlarla kullanıma sunulması, başta tarımsal verim olmak üzere, çeşitli ekonomik kazanımları beraberinde getirir” dedi.

 

Açılışı yapılan projeyle alakalı bilgiler de paylaşan Bakan Yumaklı, “DSİ 24 evsel atık su arıtma tesisi ile çevre kirliliğinin önlenmesi hususunda önemli mesafe kat etmiştir. Ancak açılışını yaptığımız bu tesisin önemli bir farkı var. Zira bu tesiste arıtılan atık sular Afyonkarahisar’ımızın verimli topraklarıyla buluşacak. Bu tesisten çıkış suları dezenfekte edilerek, yaklaşık 1.300 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisine sulama suyu temin edilecek. 615 milyon liraya mal olan bu tesis, Afyonkarahisar’ımızın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak. Ülkemize ve Afyonkarahisar’a hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun” dedi.

 

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “DSİ, Türkiye'de atık su projelerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına önemli katkılar sağlamaktadır”

 

Açılış merasiminde konuşan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, en kritik doğal kaynak olan suyun sanılanın aksine sınırlı bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla bu sınırlı kaynağın, özellikle günümüzde artan baskı unsurları da dikkate alındığında, rasyonel bir yaklaşımla etkin ve verimli kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

 

Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının, uzun dönemde ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında en önemli itici güç olacağını ifade eden Genel Müdür Balta, “Bu noktada depolama tesislerimiz, modern sulama, toplulaştırma ve içme suyu projelerimizin yanında evsel atık su arıtma tesislerimiz de büyük önem taşımaktadır. DSİ, Türkiye'de atık su projelerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına önemli katkılar sağlamaktadır. DSİ'nin atık su projeleri, ülkemizin temiz bir çevreye sahip olmasına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Söz konusu projelerde, ‘atıksuların arıtılarak yeniden kullanılması’ konusundaki çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasına imkân sağlayacak üniteler projelendirilmektedir” dedi.  

 

Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisinin bu anlamda hem ülkemiz hem de şehrimiz için son derece önemli bir örnek olacağını kaydeden Genel Müdür Balta, tesis ile alakalı teknik bilgiler vererek konuşmasını tamamladı.