Yeni Yayınlanan Kitaplar


Tarihi Kültürel ve Çevre Değerleri ile Konya Kapalı Havzasına Su Aktaran Konya-Çumra 2. ve 3. Merhale (Adım) Sulama Projesi 20.04.2021
Atıksu Arıtma Sistemleri Proje Tasarımı ve Uygulama Rehberi 18.03.2021
DSİ'ce İnşa Edilerek İşletmeye Açılan Sulama Ve Bataklık Islahı Tesisleri(2020) 23.02.2021
İçmesuyu İsale Hattı Proje El Kitabı 01.07.2020
2019 Sulama ve Bataklık Islahı Tesisleri 27.02.2020
Türkiye Akarsularında Süspanse Sediment Gözlemleri 2006-2012 02.01.2020
DSİ'ce İnşa Edilerek İşletmeye Açılan Sulama Ve Bataklık Islahı Tesisleri(2018-2019) 21.03.2019
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Dolusavak ve Beton Ağırlık Baraj İnşaatı Uygulama Raporu 03.12.2018
2017-2018 Sulama ve Bataklık Islahı Tesisleri 25.04.2018
DSİ Uygulama Programındaki Barajların Öncelik Sıralaması (Özcan Dalkır) 31.07.2017
20. Yüzyılda Su İşleri Ve Antalya 12.07.2017
2016-2017 Sulama ve Bataklık Islahı Tesisleri 06.03.2017
2015-2016 Sulama ve Bataklık Islahı Tesisleri 06.03.2017
2014-2015 Sulama ve Bataklık Islahı Tesisleri 06.03.2017

Balık Geçitleri ve Balık Göçü Yapıları – Tasarım, Boyutlandırma ve İzleme

16.11.2016
Açık Kazı Alanlari Delme ve Patlama El Kitabi 12.05.2016
Çevresel Koruma, Güvenlik ve Uyarı Sistemleri Rehberi 26.10.2015
Türkiye'de Yeraltısuyu Sulama Faaliyetleri 25.11.2014
Ilısu Barajı ve HES ÖBKD Baraj Kayadolgu Ölçüm Cihazları Tasarım ve Uygulaması 27.06.2014
Yer Seçiminden İşletmeye Yeraltı Barajları 25.04.2014
Ermenek Baraj Gölü Limnolojisi 27.03.2014
CBS ile Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi 27.03.2014
Silis Dumanlı Beton Uygulaması 07.03.2014
Zebra Midye ile Mücadelede Filtrasyon ve Boya Denemeleri 18.12.2013
Yan Derelerde Erozyon ve Rüsubat Kontrolü 07.04.2013
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hidroloji Uygulamaları 28.11.2012
Kanal Santrallarında Su İletim Hattı 31.01.2012
Kanal Santrallarında Genel Boyutlandırma Esasları 31.01.2012
Hidroelektrik Santrallarda Sorun yaratan ZEBRA MİDYE Araştırmaları 16.12.2011
Yeraltısuları Kitabı 16.12.2011
Yeraltısuyu Kirliliği Kitabı 16.12.2011
Yamula Baraj Gölü Limnolojisi 16.12.2011
Tarihi Su Yapıları 16.12.2011
Su Yabancı Otları 16.12.2011
Kuyu Hidroliği 16.12.2011

Tarihi Sulama Su Depolama Taşkın Koruma Tesisleri

16.12.2011

Denge Bacaları

16.12.2011

Balık Geçitleri Tasarım, Boyutlandırma ve İzleme

16.12.2011

Altınkaya Barajı ve HES Jeoteknik Çalışmaları

16.12.2011

Antalya  BölgesiTarihi Su Yapıları Kitabı

    1994