Yayınlarımız

 Yayın Adı

 Açıklama

DSİ Teknik Bültenleri  DSİ Teknik Bülteni’nde, su ile ilgili konularda, temel ve uygulamalı mühendislik alanlarında gönderilen bildiriler yayınlanır. Bildiriler, ilk önce konunun uzmanı tarafından incelenir ve değerlendirilir. Daha sonra, Hakem Kurulu uzman görüşünü de esas alarak bildirinin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verir. Bildirilerin tamamı veya büyük bir kısmı diğer yayın organlarında yayınlanmamış olması gereklidir.
DSİ Teknik Bülteni Eylül 2016 tarihi itibari ile uluslararası veritabanı kuruluşu EBSCO tarafından taranmaya başlamıştır.
Yeni Yayınlanan Kitaplar   DSi' de son Yayınlanan kitaplar
Su Dünyası Dergisi  Su Dünyası Dergisi

Haritalı İstatistik Bültenleri DSİ Genel Müdürlüğü Haritalı İstatistik Bültenleri