Performans Programları

Kuruluşumuzun Stratejik Planı ile uyumlu olarak bir mali yılda yürütülecek faaliyetlerini, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini de içeren, idare bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programlardır.