6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ

6.02.2024 / Gösterim Sayısı : 1109 / Arşiv

Bir yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük felaketine uyandı. Dokuz saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi derin bir acıyla sarstı.  Merkez üssü Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Elâzığ illerimizde binlerce binanın yıkılmasına sebep oldu. Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketi olarak değerlendirilen depremler, 11 ilimizi içeren yaklaşık 109 bin kilometrekarelik bir alanda 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi.

DSİ Genel Müdürlüğü deprem haberinin alındığı ilk andan itibaren Merkez Teşkilatı ve yurt sathına yayılmış 26 adet Bölge Müdürlüğünün tüm imkân ve kabiliyetini seferber etti. İlk planda DSİ iş makinelerinin deprem bölgesine intikali için harekete geçildi, personel göreve çağrıldı. Zaman kaybedilmemesi için yola çıkan ekiplere, görev yapacakları iller seyir esnasında bildirildi.

AFAD ve ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonun sağlanması, DSİ tesislerinin deprem sonrası durumunun incelenmesi, ilgili makamlara doğru bilgilerin ivedilikle iletilmesi, dış bölgelerden gelecek personel, araç, makine ve yardımlar için gerekli organizasyonun yapılması gibi hayati konularda kararlar almak maksadıyla DSİ Genel Müdürlüğü merkez yerleşkesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. Bu merkez, depremin hemen sonrasında ve ilerleyen süreçte ilgili daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri arasındaki koordinasyonu ve deprem bölgesindeki makine, personel ve ayni ihtiyaçların karşılanması hususlarında eşgüdümü sağladı. Ayrıca AFAD koordinasyon merkezine saat başı Kurumumuz faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Deprem bölgesinde görev yapan DSİ ekiplerinin sevk ve idaresi için ilk depremin ardından DSİ Genel Müdürü, üç Genel Müdür Yardımcısı ve dört Koordinatör Bölge Müdürü ile birlikte toplam 40 kişilik DSİ Yönetici Heyeti bölgeye süratle intikal etti.

Deprem bölgesine, afetin yaşandığı ilk saatlerden itibaren gönderilmeye başlanan DSİ iş makineleri, öncelikle arama kurtarma çalışmalarında görev aldı, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlemine geçildi. Çalışmaların en yoğun olduğu süreçte bölgedeki DSİ personeli sayısı 8 bin 25’e, iş makinesi ve ekipman sayısı ise 3 bin 42’ye ulaştı.

DSİ ekipleri; arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda da çalışmalar yürüttü. Yurt sathına yayılmış olan DSİ Misafirhanelerinde depremden etkilenen vatandaşlarımız misafir edildi. Ayrıca deprem bölgesine; DSİ tarafından imal edilen barınma çadırları, konteynerler, kamp yatakhaneleri ve seyyar tuvaletler gönderildi. DSİ iş makineleri çadır kent ve konteynır kentlerin saha düzenlemeleri ile içme suyu ve kanalizasyon hatlarının kazı çalışmalarında da aktif rol aldı.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgede bulunan 140 adet baraj ve gölette DSİ teknik ekiplerince gerekli incelemeler başlatıldı. Bu maksatla koordinasyon masası teşkil edilerek 88 kişilik teknik personel görevlendirildi. Alanında uzman teknik ekiplerce yapılan incelemelerde baraj güvenliğini tehlikeye atacak bir durum tespit edilmedi ve tesisler gözlem altında tutuldu.

Deprem bölgesinde içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ sondaj makineleri ile Kahramanmaraş'ta 47 adet, Hatay'da 45 adet, Malatya'da 43 adet, Adıyaman'da 5 adet, Kilis’te 2 adet ve Osmaniye’de 5 adet olmak üzere toplam 147 adet kuyu açıldı. 92,3 milyon m3/yıl içme suyu sağlanarak 743 bin 296 kişiye yetecek kadar içme suyu ve 9 bin 520 dekar alanı sulayacak sulama suyu temin edildi.

Deprem afeti sebebiyle inşa edilen kalıcı afet konutlarının bulunduğu mahallerde içme ve kullanma suyu teminine ilişkin AFAD ve DSİ arasında 19.09.2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında farklı illerde bulunan toplam 27 bölgede yapımı devam eden 100 bine yakın TOKİ konutuna, içme ve kullanma suyu teminine yönelik çalışmalara başlandı.

Öte yandan depremden etkilenen sulama altyapısının bakım ve onarımı çalışmalarının büyük bölümü tamamlanarak tarım arazileri tekrar suyla buluşturuldu. Bölgede toplam 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürütüldü, 16,7 kilometrelik sulama kanalı imalatı ile 1,2 kilometrelik işletme bakım yolu onarımı tamamlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem, ülkemizde en fazla can kaybına sebep olan afet olarak kayıtlara geçti. Bu kayıplar arasında 18 DSİ çalışanı ve personelimizin 1. derece akrabası olan 258 vatandaşımız da yer alıyor. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.