DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ AVUKAT YEDEK ATAMA LİSTESİ

3.04.2023 / Gösterim Sayısı : 23897 / Arşiv
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Avukat YedekAtama Listesi İçin Tıklayınız… 

 

 

KURUMUMUZ EMRİNE SÖZLEŞMELİ OLARAK

 AVUKAT POZİSYONUNA YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE;

 

Kurumumuza yedek listeden yerleşen adaylar 13.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden / posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgelerin teslim edilmemesi halinde adaylar atanmalarından feragat etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

*  Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da e-Devlet çıktısı da alınabilir)

* Avukatlık Ruhsatnamesi (Aslı veya Onaylı Sureti)  Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi

*  İkametgâh belgesi(e-Devlet çıktısı alınabilir)

*  Adli sicil kaydı (e-Devlet çıktısı alınabilir)

 

*  Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-Devlet çıktısı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)
* Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
* 2 adet vesikalık fotoğraf