YENİ YUSUFELİ İLÇESİ İÇMESUYU İSALE HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

21.01.2022 / Gösterim Sayısı : 711 / Arşiv

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

Bu kapsamda Yeni Yusufeli İlçesi İçmesuyu İsale Hattı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Tekkale Köyü Yaylasında 1.360 metre kotunda inşa edilecek olan regülatörden 300 mm çapında spiral kaynaklı çelik boru ile içmesuyu ana isale hattına alınacak. Ana isale hattının toplam uzunluğu 8.165 metre olup; 3.050 metresi 300 mm çapında, kalan 5.115 metresi 250 mm çapında spiral kaynaklı çelik borudur.

Tekkale Deresinde alınan içmesuyu Yeni Yusufeli İlçesinin hemen üzerinde inşa edilmekte olan 5.500 m³/gün kapasiteli arıtma tesisine getirilecektir. Arıtmadan çıkan içmesuyu 225 mm çapındaki HDPE boru ile depolara ve şebeke hattına verilecektir. Şebeke hatlarının uzunluğu 5.274 metre.  Bugün itibarıyla ana isale hattında servis yolu kazı çalışmaları devam etmektedir. Güzergah üzerindeki bulunan 196 metre uzunluğundaki tünelin kazısı tamamlanmıştır. 1.409 metre uzunluğundaki tünelde 1.229 metre ilerleme sağlanmıştır. Ana isale hattında 300 mm çapındaki çelik borudan 1.620 metre, 250 mm çapındaki çelik borudan 1.416 metre olmak üzere toplamda 3.036 metre çelik boru montajı yapılmıştır. Şebeke iletim hatlarında ise 225 mm çapındaki 5.274 metre HDPE borunun tamamı döşenmiştir. 1.500 m³'lük su deposunun mekanik işleri hariç tamamlanmıştır. 2 adet 500 m³'lük su deposu inşaatı devam etmektedir. Bu proje ile Tekkale Deresinden 42,17 lt/sn debisinde içmesuyu getirilerek; Yeni Yusufeli İlçe Merkezinin 1,33 milyon m³/yıl olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacaktır.

İşin fiziksel gerçekleşmesi % 75 seviyesindedir.