DSİ SON 18 YILDA DÜZCE’DE 37 TESİS YAPTI

8.03.2021 / Gösterim Sayısı : 124 / Arşiv

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Düzce’ye yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaktadır.

2021 Yılı Sulamada Hamle Yılı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılı sulamada hamle yılı ilan edildi.  Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Akçakoca Barajını Düzce’ye Kazandırdık

Düzce’de su kaynaklarını geliştirmek için son 18 yılda kente 37 adet tesis ile 464 milyon 781 bin 690 TL yatırım yaptık.  Düzce’de son 18 yılda 1 baraj, 2 içmesuyu tesisi, 6 HES  tesisi inşa ettik.

İnşaatı Devam Eden 2 Baraj ile 5 Bin 810 Dekar Arazi Sulamaya Açılacak

Diğer taraftan Düzceli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Düzce’nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 2 Barajın yapım çalışmaları devam ediyor.   

Düzce’ye Menba Kalitesinde İçmesuyu

Diğer taraftan 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 130.846 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 5,05 milyon m³ içme suyu temin ediyoruz.

Düzce’de Taşkın Riskini Azaltıyoruz

Ayrıca; Düzce İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 28 adet dere ıslah projesi ile 58 yerleşim yeri ve 38 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.