BARIŞ İÇİN SU’DAN FAYDALANMAK

21.03.2024 / Gösterim Sayısı : 1197 / Arşiv

Su kaynaklarının tabiatla uyum içerisinde etkin ve verimli kullanımına yönelik rasyonel girişimler ve bu kaynakların hakça paylaşımını esas alan yaklaşımlar, su’yu dünya barışının tesisinde etkin rolü bulunan bir kaynağa dönüştürecektir.

 

Dünya Su Günü, suyun yaşamsal önemini hatırlamak ve hayatın her alanında oynadığı alternatifsiz role ilişkin farkındalığı artırmak maksadıyla her yıl 22 Mart gününde tüm dünyada kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 1993 yılından bu yana kutlanmakta olan “Dünya Su Günü”nün temel hedefi, su ile alakalı meselelere dikkat çekerek gündeme getirmek, çözüm yollarının bulunması ve hayata geçirilmesi hususunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğini teşvik etmektir. Her yıl farklı bir tema vurgusu ile idrak edilen “Dünya Su Günü”nün bu yılki teması ise “Barış İçin Sudan Faydalanmak” olarak belirlenmiştir.

“Dünya Su Günü”nün 2024 yılı teması, tüm canlıların ihtiyaçlarını dengelemek için iş birliğine, suyun adil paylaşımına ve suyu daha barışçıl bir dünya yaratmak için katalizör haline getirecek gerekli girişimlerin yapılmasına vurgu yapıyor.

Su kaynaklarının tabiatla uyum içerisinde etkin ve verimli kullanımına yönelik rasyonel girişimlerin ve bu kaynakların hakça paylaşımını esas alan yaklaşımların su’yu, dünya barışının tesisinde etkin rolü bulunan bir kaynağa dönüştüreceğine dikkat çekiliyor.

Günümüzde özellikle nüfus artışı, kirlilik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan etkiler başta olmak üzere su kaynakları üzerindeki baskı giderek artıyor. Özellikle iklim değişikliğinin su döngüsüne etkisi sebebiyle yağışların zamansal ve mekânsal dağılımdaki değişiklikler, kurak periyotların ve taşkınların; sıklık, etki alanı ve şiddet gibi parametrelerde artış göstermesini beraberinde getiriyor.

BM’nin paylaştığı verilere göre suya bağlı afetler son 50 yılda önemli bir artış gösterdi ve tüm afetlerde meydana gelen ölümlerin %70’i bu afetlerden kaynaklandı. Öte yandan küresel olarak 2,2 milyar kişi temiz ve sağlıklı içme suyuna erişim sıkıntısı yaşıyor ve bu nüfusun 115 milyonluk kısmı ise hiçbir modern arıtma işlemine tabi tutulmamış yüzey sularını tüketiyor. BM’nin paylaştığı bir diğer veri ise küresel nüfusun yarısının, yılın en az bir bölümünde şiddetli su kıtlığı yaşadığını gösteriyor.

Su yaşamsal öneminin yanında başta gıda ve enerji arz güvenliğinin tesis edilmesi olmak üzere tüm ekonomik faaliyet ve süreçlerin en önemli bileşeni olduğundan, suya erişim sıkıntısı çeken toplumların gelişmişlik ve refah düzeyi su kıtlığından doğrudan etkileniyor. Bu çerçevede su alanında ortaya konacak uluslararası iş birliği ve yardımlaşma hayati önem taşıyor.

DSİ Suya Erişim Sorunu Yaşayan Ülkelerin Yardımına Koşuyor

“Küresel İnsani Yardımlar Raporuna” göre Türkiye, 2015 yılından bu yana gayrısafi milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke konumunda bulunuyor. Yaptığı yardımların miktarına göre de ilk sıralarda yer alan Türkiye, su alanındaki yardım ve destek faaliyetlerini ise DSİ eliyle yürütüyor.

Köklü kurumsal geçmişi 1914 yılına kadar uzanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, en kıymetli doğal kaynağımız olan suyu koruyarak ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımlar elde etmek adına bir asırı aşkın süredir çalışmalarını sürdürüyor. 

DSİ, su ve toprak kaynaklarının rasyonel ve sürdürülebilir yönetimi kapsamında hazırladığı havza master planlarıyla ülkemizde bulunan 25 akarsu havzasını detaylı şekilde ele alarak mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar ekseninde projeler geliştiriyor.

Geliştirdiği projeleri kapsamlı, yenilikçi çözümler içeren ve doğal yaşamı gözeten mühendislik yapıları ile hayata geçiren DSİ, bilgi ve tecrübesini suya erişim sorunu yaşayan ülkelerin yardımına da sunuyor. Özellikle sınırlı su kaynaklarını değerlendirme hususunda desteğe ihtiyacı olan Afrika ülkelerinde DSİ tarafından yapılan çalışmalar, dünya su günü için bu yıl belirlenen, Barış İçin Sudan Faydalanmak temasını somutlaştıracak niteliğe sahip. Suyu barış ve kardeşlik için bir fırsat olarak değerlendiren DSİ, 2005 yılından bu yana Afrika kıtasında bulunan 15 ülkede 1 milyon 850 bin kişiyi temiz ve sağlıklı su ile buluşturdu.

DSİ Afrika’da yürüttüğü çalışmalar kapsamında Cibuti’nin aynı adlı başkentini taşkınlardan koruyan ve ülkenin ilk barajı olan Ambouli-Dostluk Barajı’nı da inşa etti.

Temiz ve sağlıklı suya erişim konusunda sıkıntı yaşayan Afrika ülkelerinde; jeoteknik planlama raporu ve proje hazırlama, hidrojeolojik etüt, enjeksiyon ve su sondaj kuyusu inşası konularında eğitimler veren DSİ, Afrika ülkelerinde su kaynaklarını değerlendirecek insan kaynaklarının yetiştirilmesine de katkı sağlıyor.

DSİ; Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Pakistan, İran ve Irak gibi ülkelerle iş birliği ve eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Gelen talepler doğrultusunda, ihtiyacı olan ülkelere gerekli her türlü destek sağlanıyor, bilgi ve deneyimler paylaşılıyor.