TÜRKİYE’NİN SU VE ENERJİ GÜCÜ

28.02.2024 / Gösterim Sayısı : 1658 / Arşiv

Teşkilatlandığı tarihten bu yana “Su Vatandır” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren DSİ, hayata geçirdiği projeler ile suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyor. 

 

Köklü kurumsal geçmişi 1914 yılında Nafıa Nezareti’nin yeniden yapılanması ile oluşturulan “Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi”nin (Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü) kurulmasına kadar uzanan DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) Türkiye’nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 28 Şubat 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6200 sayılı Kanun ile yetkileri artırılarak bugünkü teşkilatlanma yapısına kavuşan DSİ; tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde sayısız projeyi tamamlayarak milli ekonomiye kazandırmıştır.

 

DSİ, Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu kılınmış en yetkili kuruluştur. DSİ, bugün merkez ve yurt sathına yayılmış 26 bölge müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 26 bin personeli ile faaliyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak sürdürmektedir.

 

Vatandaşlarımız tarafından daha ziyade baraj inşa eden bir kuruluş olarak tanınan DSİ, başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapılarını milletimizin hizmetine sunmakta ve arazi toplulaştırma çalışmalarını yürütmektedir.

 

Geliştirdiği projeler ile suyun güçlü etkisini yurt sathına yaymayı hedefleyen DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan sistemlerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin de yer aldığı binlerce su yapısını milletimizin istifadesine sunmuştur.

 

DSİ, dünyanın sayılı entegre projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgesel projeleri de hayata geçirmektedir. Her bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve potansiyeli çerçevesinde geliştirilen bu projeler ile yerelden ülke geneline uzanan bir refah zinciri oluşturmak hedeflenmiştir. Bu projelerin tamamlanan ve her biri başlı başına dev tesisler olan bileşenlerinden hâlihazırda önemli ölçüde katma değer elde edilmektedir.

 

Teşkilatlandığı tarihten bu yana “Su Vatandır” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren DSİ, işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküplük su depolama kapasitesi geliştirmiştir. DSİ tarafından hayata geçirilen projeler ile 7,1 milyon hektar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkın zararlarından korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. DSİ tarafından ve özel sektör iş birliği ile inşa edilen hidroelektrik santraller ile yıllık 112 milyar kilovatsaatlik enerji üretim kapasitesi geliştirilmiştir. 7,3 milyon hektar arazide toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış ve tarımsal üretim girdilerinden büyük oranda tasarruf sağlanmıştır.

 

Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ, suyun gücünü milletle buluşturacak projeleri hayata geçirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir.