KURUMUMUZ EMRİNE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNA YEDEK LİSTEDEN YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE

6.10.2022 / Gösterim Sayısı : 13485 / Arşiv

DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNA YEDEK LİSTEDEN YERLEŞENADAYLAR


Kurumumuza yedek listeden yerleşen adaylardan 21.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden / posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgelerin teslim edilmemesi halinde adaylar atanmaktan feragat etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER

 

*  Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya E-Devlet çıktısı da alınabilir)

*  Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi

*  İkametgâh belgesi(E-devletten çıktı alınabilir)

*  Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

*  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmadığına dair sağlık raporu (Aile hekiminden de alınabilir)

*  2 adet vesikalık fotoğraf

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

* Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)