KURUMUMUZ EMRİNE SÖZLEŞMELİ AVUKAT POZİSYONUNA YEDEK ADAYLAR ARASINDAN YERLEŞENLERİN DİKKATİNE

26.09.2022 / Gösterim Sayısı : 5451 / Arşiv

SÖZLEŞMELİ AVUKAT YEDEK ATAMA LİSTESİ


KURUMUMUZ EMRİNE SÖZLEŞMELİ AVUKAT POZİSYONUNA YEDEK ADAYLAR ARASINDAN YERLEŞENLERİN DİKKATİNE

Kurumumuzun taşra teşkilatında boş kalan sözleşmeli Avukat pozisyonuna yedek adaylar arasından yapılan yerleştirmeye dair 26.09.2022 tarihinde ilan edilen listede sehven yerleştirme yapıldığından söz konusu listemiz iptal edilerek ve yeniden yapılan yerleştirmeye dair liste ilan edilmiştir.


Kurumumuza yedek listeden yerleşen adayların 10.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgelerleri bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden / posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar belgelerin teslim edilmemesi halinde adaylar atanmalarından feragat etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

*  Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da E-Devlet çıktısı da alınabilir)

*  Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi

*  İkametgâh belgesi(E-devletten çıktı alınabilir)

*  Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

*  Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Aile hekiminden de alınabilir)

*  2 adet vesikalık fotoğraf

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

* Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

* Avukatlık Ruhsatnamesi (Aslı Veya Onaylı Sureti)