UYGULAMALI SINAV NETİCESİNDE MÜHENDİS KADROSUNA YERLEŞENLERİN DİKKATİNE

2.03.2021 / Gösterim Sayısı : 10352 / Arşiv

Kurumumuz Emrine Mühendis Kadrosuna Yerleşen Adayların Aşağıdaki Belgeleri En Geç 15.03.2021 Tarihinde Personel Dairesi Başkanlığında Olacak Şekilde Elden Veya Posta İle Göndermeleri Gerekmektedir.

 

1- Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da E-Devlet çıktısı da alınabilir)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (E-devletten çıktı alınabilir)

3- İkametgâh belgesi(E-devletten çıktı alınabilir)

4- Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

5- Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Tek hekimden de alınabilir)

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

7- Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir).