KURUMUMUZ KADROLARINA İLK DEFA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

2.02.2021 / Gösterim Sayısı : 19461 / Arşiv

Kurumumuz Emrine İlk Defa;

 

1-Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından Kurumumuz kadrolarına yerleştirilenler,

2-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilenler,

3-2828 sayılı SHÇEK Kanunu gereğince Kurumumuza ataması teklif edilenler,

4-3713 sayılı Kanun gereğince Kurumumuza ataması teklif edilenler,

Kurumumuza yerleştiğinin/atama teklifi yapıldığının söz konusu Kurumlar tarafından kendilerine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde aşağıda yer alan istenilen belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

5-Özelleştirme sebebiyle işsiz kalanlardan Kurumumuza 4-B statüsünde atama teklifi yapılanlar, aşağıda yer alan istenilen belgelerden sadece Adli Sicil Kaydını göndereceklerdir.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

*  Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da E-Devlet çıktısı da alınabilir)

*  Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi

*  İkametgâh belgesi(E-devletten çıktı alınabilir)

*  Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

*  Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Aile hekiminden de alınabilir)

*  E-KPSS sonucuna göre yerleşen personelin sağlık raporu (E-Devletten çıktı alınabilir)

*  2 adet vesikalık fotoğraf

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

* Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre yerleşenlerden Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

* Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna Avukat kadrosuna yerleşenler Avukatlık Ruhsatnamesi (Aslı veya onaylı sureti)

* 2828 sayılı Kanun ile 3713 sayılı Kanun gereği ataması teklif edilenlerden Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)