2023 YILI STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

22.11.2022 / Gösterim Sayısı : 5629 / Arşiv

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE (ANKARA)

STAJ YAPMAK İSTEYEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

BAŞVURU ŞARTLARI

2023 Yaz dönemi Yükseköğrenim (Üniversite) öğrencilerinin staj başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir. Başvurulara dair işlemler Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden yürütülecek olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

 

Stajla İlgili Uyulması Gereken Kurallar :

1 – Staja devam zorunludur ve staj tarihleri ile yaz okulu tarihleri çakışmamalıdır.

2 – Öğrencinin stajının daha verimli olması için öğrencinin okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere staj amiri kurumun her biriminde öğrenciyi görevlendirebilir.

3 – Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödenecektir.

4 – Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Genel Müdürlük Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

5 – Genel Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

6 – Stajı herhangi bir nedenle (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan vb.) sonra erdirilen kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenmez.

7 – Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı Birimlerinde yalnızca Büro ve Laboratuvar Stajı yapılmakta olup, Arazi (saha) stajı yalnızca Bölge Müdürlüklerince yaptırılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı Birimleri staj kontenjanları sınırlıdır. Bu doğrultuda staj için başvuru yapılması talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Staj yapması uygun görülen öğrenciler Kurumumuzun mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir. Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında Kurumu idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi ve sır niteliğinde olan belgelerin yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz saklanması yasaktır. Bahsi geçen hususları staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler kabul etmiş sayılır.

 

Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatında (1. – 26. Bölge Müdürlüklerinde) staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında ilgili Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ili tercih ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Tercih ettikleri il/ilçe doğrultusunda kendisine staj teklifi yapılan öğrencilerin yapılan staj tekliflerini kabul etmelerinden sonra staj yapacakları il ve ilçenin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca Bölge Müdürlüklerinin staj kontenjanları ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenecektir. Bölge Müdürlüklerine başvuru yapıp staja kabul edilen öğrencilerin listesi ilgili Bölge Müdürlüklerinin kendi web sitelerinde ilan edilecektir.YÜKSEKÖĞRETİM (ÜNİVERSİTE) STAJI İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK ALANLAR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI

STAJ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK ALANLAR

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS)

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE (ÖNLİSANS)

MİMARLIK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (ÖNLİSANS)

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

TARIM EKONOMİSİ

TARLA BİTKİLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

GRAFİK TASARIMI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

İKTİSAT

İSTATİSTİK

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS)

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO (ÖNLİSANS)

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

İletişim:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 PK:06530 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 454 48 38 (Burs ve Staj İşleri Şefliği)