DSİ Personeli

2015 Yılı Sonu itibarıyla DSİ personel mevcudu ve dağılımı aşağıdaki gibidir.


Pozisyonu Sınıfı/Statüsü Merkez Taşra Toplam (%)
    Memur
Personel
Genel İdari Hizmetler 451 1794 2425 26,12
Teknik Hizmetler 1003 5306 6309 67,95
Avukatlık Hizmetleri 7 66 73 0,79
Sağlık Hizmetleri 23 58 81 0,87
Yardımcı Hizmetler 55 342 397 4,28
Memur Personel
Toplamı
  1539   7746   9285   44,67
Sözleşmeli Personel 0 12 12 0,06
Daimi İşçi 386 10567 10953 52,70
Part-Time Rasatçı 0 56 56 0,27
4/C 16 463 479 2,30
GENEL TOPLAM 1941 18844 20785 100,00

 


DSİ Bütçesi

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BÜTÇESİ

(Bin TL)

 

HARCAMANIN NEV'İ

 

2015 YILI YATIRIMI

 

Dış

 

Toplam

I - CARİ BÜTÇE

 

1.621.597

a) Personel Giderleri

 

1.183.924

 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

 

 209.872

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

 

227.801

II - SERMAYE GİDERLERİ

863.654

8.123.000

A - YATIRIM BÜTÇESİ

863.654

6.993.000

Tarım Sektörü

4.450.000

Enerji Sektörü

786.500

1.700.000

DKH-Sosyal İçmesuyu Sektörü

77.154

843.000

DKHS-Kırsal Alan Planlama (Sermaye Transferleri)

 

 29.480

B - KAMULAŞTIRMA

 

1.130.000

III - CARİ TRANSFERLER

 

21.995

DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI

863.654

9.796.072DSi Makina Parkı

2015 yılı sonu itibarıyla DSİ’de bulunan iş makinelerinin sayısı 2.049 adet olup, bunların parasal değeri yaklaşık olarak 251,4 milyon ABD Dolarıdır. DSİ Makine Parkı’nın toplam maddi değeri ise 367,32 milyon ABD Dolarıdır.

İşletme ve bakım hizmetleri, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyon, malzeme ve ekipman taşınması, etüt ve kontrollük hizmetleri, taşkın koruma, taşkın ve rusubat kontrolü vb. işler imkanlar dahilinde DSİ Genel Müdürlüğü makina parkı ve personeli ile gerçekleştirilmektedir. Sel (taşkın), deprem gibi doğal afetlerde DSİ makina parkı devlet gücü olarak acil yardımda bulunmaktadır.

DSİ makine parkı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş olup, bunların dışında 130 943 metre su ve temel sondaj yapabilme kapasitesine sahip 156 adet sondaj makinesi bulunmakta olup, maddi değeri 9,687 milyon ABD Dolarıdır.


Muhteviyatı

Ekskavatör

Paletli Traktör

(Dozer)

Yükleyici

Greyder

Damperli

KamyonAdet

543

488

191

114

713

Maddi Değeri (Milyon $)

86,827

91,897

12,587

5,541

54,629

İşinCinsi

Kazı

Kazı

Yükleme

Düzeltme

Taşıma

Yıllık İş Yapma Gücü

115,6 milyon (m3)

70 milyon (m3)

17,4 milyon (m3)

202  bin (km)

124,5 milyon (m3)xkm