Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatında 4857 Sayılı Kanun Kapsamında İstihdam Edilecek 500 İşçi Alımı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek 500 işçi alımına ilişkin belirlenen asıl ve yedek listeler resmi internet sitemizde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 20-25 Kasım 2019 tarihleri arasında; 


Merkez Teşkilatında (Ankara) Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığına;        
 Taşra Teşkilatında ise Bölge Müdürlük Merkezlerine;
 Şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.


Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listelerden sırayla 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir.
Başlık Tarih
merkez
20.11.2019
1.bolge
20.11.2019
2.bolge
20.11.2019
3.bolge
20.11.2019
4.bolge
20.11.2019
5.bolge
20.11.2019
6.bolge
20.11.2019
7.bolge
20.11.2019
8.bolge
20.11.2019
9.bolge
20.11.2019
10.bolge
20.11.2019
11.bolge
20.11.2019
12.bolge
20.11.2019
13.bolge
20.11.2019
14.bolge
20.11.2019
15.bolge
20.11.2019
17.bolge
20.11.2019
18.bolge
20.11.2019
19.bolge
20.11.2019
20.bolge
20.11.2019
21.bolge
20.11.2019
22.bolge
20.11.2019
23.bolge
20.11.2019
24.bolge
20.11.2019
25.bolge
20.11.2019
26.bolge
20.11.2019