Çevre ve Taşkın

Çevre ile İlgili Faaliyetler

Türkiye’de çevre konusu oldukça yeni bir konudur. “Çevre” terimi ilk olarak 1982 Anayasası’nın 56. maddesinde yer almış ve 1983 yılında Çevre Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Sosyo-ekonomik kalkınmaya bağlı olarak gelişen çevre sektörü kapsamında su kaynakları gelişimi projelerimizden ÇED yönetmeliği kapsamına girenler için çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek maksadıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları ÇED mevzuatına göre kuruluşumuzca yapılmaktadır.Devamı için tıklayınız ...