DSİ Haberler


Gazipaşa’nın 30 Yıllık Rüyasında Deneme Amaçlı İlk Su Verildi

29.07.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Antalya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Gökçeler Barajı’nda depolanan 56 milyon m³ su ile Gazipaşa Ovası’nda bulunan 47 bin 400 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanması sağlanacak. “Gazipaşa Ovası Sulaması” inşaatında çalışmalar hızla devam etmektedir. Projede tamamlanan kısımlarda hidrantlardan deneme amaçlı su verilmeye başlanmış olup ilk etapta 13 bin dekarlık alanda sulama yapılması planlanıyor.

İş kapsamında toplam şebeke hattı uzunluğu 141 892 metre olan iletim hattında bugüne kadar 70 210 metre boru döşendi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gazipaşa Ovasında bulunan 47 bin 400 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak. Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 2 549 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 120 milyon 822 bin TL katkı ve 5 688 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacak.