DSİ Haberler


DSİ 17.Bölge Müdürlüğü’nde Makineli Çalışma Faaliyetleri Devam Ediyor

06.07.2020

Van İl genelinde son günlerde zaman zaman yağan aşırı yağışların neticesinde meydana gelen taşkınların oluşturduğu zararları bertaraf etmek, yaşanan bu ani taşkınlara hızlı, doğru ve koordineli bir şekilde müdahale etmek maksadıyla DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna yaptığı açıklamada, Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildiğini, yaşanan taşkın zararlarını bertaraf etmek için gerekli makinalı çalışmaların yürütüldüğünü belirterek yaşanan bu taşkınların yerleşim birimlerimize zarar vermemesi içinde kalıcı tedbirlerle ilgili çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Ayrıca gerek Van Şehir merkezinde gerekse ilçe ve mahallelerde taşkın riski taşıyan ve idaremizce inşa edilen Taşkın Kontrol tesislerinde de taşkın zararlarını asgariye indirmek için makinalı dere yatağı çalışmaları yapıldı.

Taşkın tedbirleri alınan bu alanlarda önemli bir taşkın olayı vuku bulmadı. Yaşanan taşkınlarda oluşan zarar ziyanlar ise genellikle yerleşim birimleri içerisindeki alt yapı yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüzce bunlar dışında iş makinaları ve personelince yürütülen projeli toplu makinalı çalışmaları ile de taşkın riskini en aza indirgemek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda Van Erçek-Memedik Deresinin ıslahı kapsamında yapılan toplu makineli çalışma faaliyetleri kapsamında Van İli Erçek sınırları dâhilinde; yaklaşık 15.6 km uzunluğunda dere tanzimi, 168.000 m³  taş tahkimatı, 570.000 m³   kazı ve 1.680.000 m³ taşıma planlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Yapılacak bu çalışmaların neticelendirilmesi sonucu 21,3 hektar tarım alanı ıslah edilmiş olacak.

Van Merkez, Muradiye ve Erciş İlçelerinde idaremizce inşa edilen sulama tesisleri ile Muş ve Bitlis İllerinde ki sulama tesislerinde de özellikle tesislerimizin taşkınlardan zarar görmemesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Gerek DSİ’ ce işletilen gerekse sulama birliklerine devredilen tüm sulamalarımızda iş makinalarımız ile kanal temizlikleri yapılarak tesislerimiz sulamaya hazır hale getirildi, tüm sulamalarımızda sulama hizmetleri devam ediyor.