DSİ Haberler


Aras Nehrinde Yaptığımız Toplu Makineli Çalışma İle Ülkemiz Topraklarını Koruduk

06.07.2020

DSİ 24. (Kars) Bölge Müdürlüğümüz iş makineleri ve personeli marifetiyle Türkiye- Ermenistan arasında sınır teşkil eden Aras Nehrinde yaptığımız toplu makineli çalışma ile ülkemiz topraklarını koruduk.Bu kapsamda; Iğdır İli Aralık İlçesine bağlı Tazeköy Köyünde, Türkiye-Ermenistan arasında sınır teşkil eden Aras Nehri kenarında 1.000 metre taş tahkimatlı sedde imalatı yapılarak tamamlandı. Bu kapsamda; 33.000 m3 kazı/dolgu, 53.000 ton kazı ve dolgu nakli, 8.500 m3 taş tahkimat ve 18.500 ton kaya nakli gerçekleştirilmek suretiyle 1,8 milyon TL ekonomik katkı sağlanmıştır.Bu çalışma ile yaklaşık 750 dekar 1. sınıf tarım arazisini taşkından koruduk. Aynı zamanda Askeri Bölge sınır güvenliği ulaşım yolu ve gerekse hudut sınır taşları emniyete alındı ve aynı zamanda Doğu Iğdır Sulamasına ait A33 no.lu ana kanalı da bu çalışma neticesinde emniyete alındı.