DSİ Haberler


Bursa Bölgemizde Toplulaştırma Faaliyetleri Devam Ediyor

01.07.2020

DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda “Bursa-Yenişehir Boğazköy Barajı ve YAS Sulaması” proje alanında 9156 hektar alanda 27 Mahallede Arazi Toplulaştırma faaliyetleri yapılmaktadır.

Proje alanında bulunan Yenişehir İlçesi, Çamönü Mahallesinde 84 hektar, Barcın Mahallesinde ise 549 hektar alanda arazi toplulaştırma işlemleri tamamlanarak, 658 adet yeni tapu senetleri hak sahiplerine verilmek üzere Mahalle Muhtarına teslim edilmiştir.

Yapılan blok ve parselasyon planları ile; aynı hak sahiplerine ait tam veya hisseli, birbirlerine uzak, geometrik şekilleri bozuk, ulaşım imkânları yetersiz olan taşınmazlar bir araya toplanarak yol ve su hatlarına cepheli, geometrik şekilleri düzgün yeni taşınmazlar oluşturulmuştur. Böylelikle üreticilerimiz yeni taşınmazlarına daha kolay ve daha kısa yoldan ulaşacak, gün içerisinde bir parselden bir parsele gitmeden aynı taşınmaz üzerinde çalışma imkânı bulacak ve az maliyetle üretim yapabilecektir.