DSİ Haberler


“Batı Karadeniz Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi”ne ait Sözleşme İmzalandı

29.06.2020

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan “Batı Karadeniz Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi” ne ait sözleşme, Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu ve yüklenici firma yetkilisi tarafından 25.06.2020 tarihinde imzalandı.

Söz konusu iş ile; Batı Karadeniz Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması işinde kullanılmak üzere havzanın su kalitesine ve miktarına yönelik izleme/analiz/raporlama işleri yapılacak olup, işin süresi 510 takvim günüdür.