DSİ Haberler


Malatya-Darende Kaynarca Barajı Planlama ve Mühendislik Hizmetleri İşi Sözleşmesi İmzalandı

08.06.2020

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan “Malatya-Darende Kaynarca Barajı Planlama ve Mühendislik Hizmetleri” sözleşmesi, Genel Müdür Yardımcımız Murat Dağdeviren’ in katılımıyla,  Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu ve yüklenici firma yetkilileri tarafından 05/06/2020 tarihinde imzalandı.

Malatya-Darende Kaynarca Barajı Planlama ve Mühendislik Hizmetleri işi, Malatya ilinde yer alan Kaynarca Barajı ile ilgili taşkın, içmesuyu, sulama ve enerji amacına yönelik tesislerin planlama düzeyinde çalışılarak teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin ortaya konulması, DSİ projelerinde baraj regülatör vb. tesislerin boyutlarının ve faydalarının (içmesuyu, sulama, enerji, taşkın, sanayi vb.) belirlenmesi amacıyla kullanılacak bir işletme programının hazırlanması, 1958 tarihli “Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat”ın güncellenmesi ve “Planlama Raporu Yapım Rehberi” hazırlanması konularını kapsamakta olup, işin süresi 550 takvim günüdür.