DSİ Haberler


Sivas’ta Sulama Sezonu Başladı

01.06.2020
Sivas ilimizde 220.000 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir.

Bu kapsamda Sivas ilinde 1 Haziran itibari ile başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 220 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Sivas il ve ilçelerinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 169 milyon 712 bin 822 TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Önemli sulama projelerinin başında Sivas Şarkışla Kanak Sulaması geliyor. İş kapsamında 10 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 6 milyon 677 bin 200 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.