DSİ Haberler


Erzincan’da 420 Bin 490 Dekar Tarım Arazisinde Sulama Sezonu Başladı

29.05.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edilmektedir.

Modern Sulama Projeleri Geliştiriliyor

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir.

DSİ Ülke Tarımı Ve Ülke İnsanı İçin Özveri İle Çalışmaya Devam Ediyor

Bu kapsamda 21 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Erzincan ili ve ilçelerinde toplam 420 bin 490 dekar tarım arazisi sulanacak. Yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye 273 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Erzincan ilinde önemli sulama projelerinin başında Erzincan Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 291 bin 120 dekar tarım arazisi sulanmakta olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 189 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.