DSİ Haberler


Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Yeraltı Barajı

04.05.2020

Yeraltı suyu besleniminin yağışla karşılanamadığı sahalarda yeraltı suyunu rezerv ve kalite açısından korumak ve yeraltı suyu miktarını arttırmak maksadıyla yüzey sularının, yeraltı suyuna iletilmesini hedefleyen “Yeraltı barajları” su kaynaklarının korunması adına büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Yeraltı Barajı ve Suni Beslenim Projesi çalışmaları yürütülmektedir. . Başlattığımız eylem planı ile birçok şehrimizde toplam 100 adet yeraltı barajı inşa edeceğiz. Bursa’da ‘’Bursa-Kestel Yukarı Dokuzgözler  (Deliçay) Yeraltı Barajı ve Suni Beslenimi’’  dere yatağında makineli düzenleme çalışmalarına başlandı.