DSİ Haberler


“Meriç-Ergene Havzası'nda Su Kalitesi Ölçümü için Gerçek Zamanlı İstasyonların Kurulumu ve İşletilmesi İşi”ne ait Sözleşme İmzalandı

24.01.2020

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan “Meriç-Ergene Havzası'nda Su Kalitesi Ölçümü için Gerçek Zamanlı İstasyonların Kurulumu ve İşletilmesi İşi” ne ait sözleşme, Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu ve yüklenici firma yetkilisi tarafından 24.01.2019 tarihinde imzalandı.

Söz konusu iş ile; “Meriç-Ergene Nehir Havzası Yönetim Planı”nda belirtilen  “İyi Su Durumu” na ulaşılması ve ilave eylemlerin belirlenmesinde önemli bir katkı sağlanacak olup, Meriç-Ergene Havzası üzerinde 5 (beş) adet gerçek zamanlı istasyon kurulumu gerçekleştirilecek ve mevcut 6 (altı) istasyonla birlikte toplam 11 adet istasyonun 3 yıl işletilmesi yapılarak DSİ Genel Müdürlüğümüz sunucularına veri akışı sağlanacak.