DSİ Haberler


DSİ Efeler Diyarını Su Yatırımları İle İhya Etti

22.01.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Aydın ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Aydın’ımıza 12 Baraj ve 7 Gölet Kazandırdık

Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Aydın ilinde ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldı. Aydın’da son 17 yılda 12 baraj ve 7 gölet inşa edildi.

Hasretle beklenen ve 350 milyon m3 su biriktirme hacimli Çine Adnan Menderes Barajı’nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Çine-Adnan Menderes Barajından enerjisi alındıktan sonra Gökbel Barajına alınacak su ile Koçarlı-Bağarası Sulamasında 146.040 dekar zirai araziyi sulamaya açacağız. Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım işi kapsamında Gökbel Barajından Koçarlı Bağarası Sulama sahasına suyu iletecek olan 31 km’lik isale kanalını tamamladık. Koçarlı Bağarası Sulama sahasını en kısa sürede sulamaya kavuşturacağız.

İnşaatı Devam Eden 4 Baraj ve 10 Gölet…

Diğer taraftan Aydınlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Aydın’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 4 baraj ile 10 göletin yapım çalışmaları devam etmektedir.

Ege’nin Münbit Topraklarını Sulamaya Açıyoruz…

Son 17 yılda tamamlanan 35 sulama tesisleri ile 473.200 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Aydın ilindeki topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 675 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık.

269.210 dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor…

Aydın’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 269.210 dekar araziyi sulayacak 9 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Aydın zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.

22.000 Dekar Sulu Arazide Yenileme Çalışmaları Yapılacak…

Bununla birlikte Aydın’da açık kanaletli olan ve ömrünü tamamlayan Yenipazar Dalama Sulamasında sulama şebekesi yeniliyoruz. 22.000 dekar sahanın şebekesini yeniledik, kalan 22.000 dekar sahanında sulama şebekesini yenileyeceğiz.

Aydın İl Merkezi İle Civar Yerleşimlerine Menba Kalitesinde İçmesuyu…

2012 yılından 2019 yılına kadar aşama aşama hizmete alınan Aydın İçmesuyu isale hatları ve arıtma tesisi ile Aydın İl merkezi ile civarındaki yerleşimlere menba kalitesinde içmesuyu sağladık.  Nazilli ve civar yerleşim yerlerine; Karacasu Barajından yılda 10.7 milyon m³ menba kalitesinde içmesuyu temin etmek amacıyla isale hattı ve arıtma tesisi inşaatını gerçekleştiriyoruz.  

Aydın ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 92 adet taşkın koruma tesisi ile 112 yerleşim yeri ve 94.719 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 10 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.