DSİ Haberler


Reyhanlı Barajında Su Tutulmaya Başlanıyor

13.01.2020

DSİ Hatay iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hatay ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Reyhanlı Barajında Su Tutuluyor

Bu kapsamda Hatay ilinde çalışmaları tamamlanan Reyhanlı Barajı tamamlanarak su tutulma aşamasına gelinmiştir. Barajda depolanacak su ile 600 000 dekar tarımsal sulamanın yanı sıra 200 000 dekar alanında da taşkın kontrol faydası bulunmaktadır.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden yüksekliği 28,20 metre ve 480 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olan Reyhanlı Barajının tamamlanması ile birlikte ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 620 000 000 TL katkı sağlanması hedefleniyor.