DSİ Haberler


Çekerek Havzası Rehabilitasyon Toplantısı Yapıldı

13.01.2020

Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi toplantısı Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında Yozgat’ta yapıldı. Toplantıda “Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı” İbrahim Ergüven, proje hakkında sunum yaptı.

“Yozgat, Amasya, Tokat ve Sivas illerini kapsayan entegre havza ıslahı projesi, dış kaynaklı olacaktır. Proje havza alanı 664 bin 329 ha olup, hedef kesim; proje havzasındaki yerel halk, projenin genel amaçları ise toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su kirliliğinin azaltılması, gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilerek çevresel muhafaza ve fakirliğin azalmasına katkıda bulunmaktır.