DSİ Haberler


Adana İmamoğlu İlçesi Bu Proje İle Can Bulacak

06.01.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Adana iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adana ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Ülkemiz tarımsal üretiminin lokomotifi konumunda yer alan Çukurova’nın son yıllardaki en önemli projeleri arasında yer alan Yedigöze Sulamaları kapsamındaki İmamoğlu Sulamaları 4. Kısmında çalışmaları devam ediyor.

İmamoğlu Sulamaları 4. Kısım işinin tamamlanması ile 261 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

İmamoğlu Sulama sahası Aşağı Ceyhan Ovası'nda, Adana’nın 20 km doğusunda bulunan Misis’den başlayıp kuzeye doğru uzanmakta olup, Kozan İlçe merkezine kadar yaklaşmaktadır. Su kaynağı Yedigöze Barajı olan proje ile 261 bin 920 dekar alanın sulanması ve bununla birlikte 21 adet köy arazisindeki 280 000 dekar sahanın toplulaştırması sağlanacaktır.

Fiziki gerçekleşmenin % 19’a ulaştığı projede 2019 yılı sonuna kadar 450 m uzunluğunda 3400 mm çapında CTP boru döşeme işi yapıldı ve S2 ana boru üzerindeki Y24 ve kolları dâhil (556 adet) sanat yapıları bitirilmiş olacak.

Toplulaştırma İşlerinde Önemli Sonuçlar Elde Edildi

Toplulaştırma işlerinde toplam 9 köyde 3. askı işlemi tamamlanmış olup 8 köyde yer teslimi işlemi tamamlanarak tapu tescil işlemlerine başlanmıştır. 2020 yılı Ağustos ayı sonunda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Bugün itibari ile sahada tüm ekipler çalışmaya devam etmekte olup günlük ortalama 10 adet sanat yapısı imalatı yapılmaktadır. Hız kesmeden devam eden çalışmalar neticesinde 2019 yılı hedefleri yıl tamamlanmadan gerçekleştirilmiştir.

İmamoğlu 4. Kısım İnşaatı çalışmaları kapsamında 72.930 m HDPE100 boru ve 20.838 m CTP boru döşenmiş, 512 adet sanat yapısı inşasının yanı sıra 8 adet yatay sondaj geçişi tamamlanmıştır.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

161 bin 700 dekarlık sahada inşaat işleri tamamen bitirilerek 2019 yılı sonu itibariyle 2020 yılı sulama sezonuna hazır hale getirildi. 2020 yılında 31 bin 530 dekar sahanın sulamaya açılması hedeflenmektedir.

Projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 103 Milyon gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir.