DSİ Haberler


Eskişehir Ve Kütahya’da 145.000 Dekar Alanda Toplulaştırma Yapıldı

30.12.2019

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır.  

2019 Yılında Eskişehir’de 120.000 Dekar Arazi Toplulaştırıldı

Eskişehir ilimizde 2019 yılında 2 adet projede toplam 520.000 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 120.000 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 400.000 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor.

2019 Yılında Kütahya’da 25.000 Dekar Arazi Toplulaştırıldı

Kütahya ilimizde de 2019 yılında 1 projede toplam 25.000 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 25.000 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işleri yapıldı. Eskişehir ve Kütahya illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 4 proje dâhilinde 235.000 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı.  Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 400.000 dekar alanın daha tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor.