DSİ Haberler


Van, Bitlis Ve Muş’ta Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Devam Ediyor

27.12.2019

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. 

 Bitlis’te 65.220 Dekar Arazi Toplulaştırıldı

Bitlis İlimizde de 813.630 dekar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 65.220 dekar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Devam eden arazi toplulaştırma çalışmalarla 748.410 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

2019 Yılında Muşta 26.889 Dekar Arazi Toplulaştırıldı

Muş ilimizde de 2019 yılında 4 adet projede toplam 1.178.700 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 26.889 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 1.151.811 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Van’da Arazi Toplulaştırma İşlemleri Devam Etmektedir

Van’da ise devam eden çalışmalarda 956.350 dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca çalışmalar kapsamında;  sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işleri yapıldı. Van, Bitlis ve Muş İllerinde, arazi toplulaştırmada alt yapı çalışmaları tamamlandı ve bu zamana kadar 658 km köy içi yol, 84 adet fosseptik inşaatı, 513 km atık su şebekesi ve 3068 rögar inşaatı imalatı yapılmıştır. Devam eden çalışmalarla 2.948.680 dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.