DSİ Haberler


Aras Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

27.12.2019

Aras Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, Kars Vali Yardımcımız Tahsin Aksu Başkanlığında; Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü, Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Ağrı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Tuncer, DSİ 24. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Aras Havzası’nın içerisinde yer alan Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum ve Ağrı İllerinin Belediye, Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar açılış konuşmalarında; 20 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri Ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğin amacı; havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla; Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Havza Yönetim Kurulu, Bakanlıkça Koordinatör Vali olarak belirlenen Vali Başkanlığında, havzada yer alan diğer illerin vali veya vali yardımcıları ve tebliğde belirtilen diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Aras Havzamızın Koordinatör Valisi Kars Valimizdir. Havza Yönetim Heyetinin sekretarya hizmetleri, koordinatör valilikteki DSİ Bölge Müdürlüğü olarak DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Havza Yönetim Heyeti yılın ikinci altı ayı içerisinde olmak üzere yılda en az bir defa toplanmaktadır.

Aras Havzasında yer alan tüm illerimizde 2019 yılı İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantıları yapılmış ve gerekli kararlar alınarak kurul üyesi kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir. 

Toplantıda, TÜBİTAK Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Güneş tarafından Çıldır Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi (Mevcut Sorunlar ve Alınması gereken Önlemler) sunumu ve akabinde, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirme Projesi yüklenici firması STANTEC Firmasından Bertan Başak tarafından Aras Havzasının Kullanılmış Su Potansiyeli ve Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi sunumu yapıldı.