DSİ Haberler


Akpınar Neşet Ertaş Barajında Çalışmalar Devam Ediyor

25.12.2019

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kırşehir iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kırşehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Kırşehir Akpınar Neşet Ertaş Barajı’nda % 88 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.  Çalışmaları devam eden Akpınar Neşet Ertaş Barajının tamamlanması ile 2 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden 50 metre yüksekliğe sahip Akpınar Neşet Ertaş Barajı 1.550.000 m³ su biriktirme hacmine sahip.  Akpınar Neşet Ertaş Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile yılda 910 TL gelir artışı 250 kişiye istihdam ve milli ekonomiye tam 2 milyon 750 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.