DSİ Haberler


2019 Seyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

20.12.2019

2019 Seyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı; Adana Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi başkanlığında, DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonunda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sekretaryası yükleminde, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, DSİ 6. Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet, DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve Seyhan Havzası Yönetim Heyeti üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Seyhan Havzası Yönetim Heyeti Başkanı Adana Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi’nin açılış konuşmasının ardından toplantıda; DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sekretarya sunumunda, Seyhan Havzası Koruma Eylem Planı Takip Tablolarına veri girişlerinin irdelenmesi ile Seyhan Havzasında yer alan Adana, Kayseri, Niğde ve Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları neticesinde, Seyhan Havzası Yönetim Heyetine gönderilen raporlar ve gündem önerileri konularına yer verildi.

Toplantı gündeminde yer alan ”Seyhan Nehri Taşkın Tehlike Haritalarının Hazırlanması Proje Tanıtımı ve Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsisi Eylem Planında, Tarım Sektörünün Değerlendirmesi” sunumları ile heyet üyelerine bilgilendirme yapıldı.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından “Mersin-Tarsus Kültür-Turizm ve Koruma-Gelişim Bölgesi Kıyıları Karasal Kirlilik Kaynaklarının İncelenmesi-Değerlendirilmesi-Yönetimi Komisyon Raporu’nun Güncellenmesi” ile ilgili yapılan komisyon çalışmalarının sonuç ve değerlendirmeleri hakkında bilgilendirme sunumu sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün “Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi” hakkında sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya ait kararların alınmasının ardından Heyet Başkanı ve üyelerin öneri ve görüşleri alınarak toplantıya son verildi.